Franse taal en cultuur in regio Zwolle

Alliance Française Pays Bas

De cursussen Frans gaan voorlopig niet door. Volg de berichtgeving rondom het coronavirus

De cursussen worden, waar mogelijk, digitaal voortgezet.

Wilt u een cursus Frans volgen in Zwolle of Dronten?

Alle afdelingen van de Alliance Française in Nederland organiseren cursussen Frans op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen: extensieve en intensieve cursussen, algemeen Frans en conversatiegroepen maar er zijn mogelijkheden  ‘à la carte’, bijvoorbeeld voor bedrijven of voor uw specifieke wens. Bovendien kunt u Frans leren zingen, Franse literatuur ontdekken of gewoon Frans komen praten.
Het aangeboden cursusprogramma kan per Alliance verschillen. De niveaus van de cursussen volgen het Europees kader voor de talen. De cursussen zijn vooral gericht op het vergroten van de spreekvaardigheid.

Franse taalcursus voor beginners of gevorderden

Misschien bent u helemaal blanco of misschien heeft u vroeger al eens een klein beginnetje gemaakt. We hebben ook cursussen voor vergevorderden. Benieuwd naar de mogelijkheden?

◄De twee kanten►

Taal en cultuur zijn voor de Alliance Française onlosmakelijk verbonden. In de cursussen komt Franse cultuur aan de orde in bij de culturele activeiten de Franse taal. Vaak komt er een Franse spreker/spreekster maar het is lang niet altijd zo moeilijk.

Culturele programma

Voor de echte francofielen organiseert de Alliance Francaise een aantal culturele activiteiten in de loop van het cursusjaar.
Deze avonden zijn niet alleen voor de leden bedoeld, ook voor cursisten en belangstellenden.

Prochainement

Tot nader order geen activiteiten.

Het laatste nieuws

fraterhuis Academie over Franse film

14 en 21 maart
Afgelast

Cours à distance

Op uw eigen tempo en waar u ook bent maar met onze ondersteuning Frans leren.

Concours de la Chanson

Afgelast

Zelf doen

Franse kranten, tijdschiften maar ook luisteroefeningen, gratis op culturetèque. klik op het plaatje.
Veel online-oefeningen: filmpjes, korte documentaires en de vragen erbij. Ook als u TV5 niet (meer) op de TV kunt zien.
Via PICL kunt u toch naar de Franse film. Het kost € 8,50

Onze Partners

Onze 83 leden dragen bij om het culturele programma te kunnen aanbieden. Wilt u ook lid worden? Mail dan met de secretaris
secr.zwolle@afpb.nl

La printanière

Des petits groupes de conversation en ligne avec un maximum de 6 participants. Chaque semaine un thème de discussion différent que vous pouvez préparer une semaine à l’avance.

8 lessen in mei en juni 2020
denisdefrance@gmail.com