Franse taal en cultuur in regio Zwolle

Alliance Française Pays Bas

Wilt u een cursus Frans volgen in Zwolle of Dronten?

Alle afdelingen van de Alliance Française in Nederland organiseren cursussen Frans op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen: extensieve en intensieve cursussen, algemeen Frans en conversatiegroepen maar er zijn mogelijkheden  ‘à la carte’, bijvoorbeeld voor bedrijven of voor uw specifieke wens. Bovendien kunt u Frans leren zingen, Franse literatuur ontdekken of gewoon Frans komen praten.
Het aangeboden cursusprogramma kan per Alliance verschillen. De niveaus van de cursussen volgen het Europees kader voor de talen. De cursussen zijn vooral gericht op het vergroten van de spreekvaardigheid.

Franse taalcursus voor beginners of gevorderden

Misschien bent u helemaal blanco of misschien heeft u vroeger al eens een klein beginnetje gemaakt. We hebben ook cursussen voor vergevorderden. Benieuwd naar de mogelijkheden?

◄De twee kanten►

Taal en cultuur zijn voor de Alliance Française onlosmakelijk verbonden. In de cursussen komt Franse cultuur aan de orde in bij de culturele activeiten de Franse taal. Vaak komt er een Franse spreker/spreekster maar lang niet altijd.

Als u een beetje of juist vloeiend Frans praat nodigen we u uit voor het
Café Parlant.
Dat is elke eerste zondag van de maand in de foyer van theater Odeon
van 16:00 tot 18:00 uur

Culturele programma

Voor de echte francofielen organiseert de Alliance Francaise een aantal culturele activiteiten in de loop van het cursusjaar.
Deze avonden zijn niet alleen voor de leden bedoeld, ook voor cursisten en belangstellenden.

Prochainement

27 februari 19:30 uur
Paris Change! et l’avenir de Paris
Door Anja-Hélène van Zandwijk
Bagijnehof, Koewegje 2, Zwolle

Het laatste nieuws

fraterhuis Academie over Franse film

14 en 21 maart

Cours à distance

Op uw eigen tempo en waar u ook bent maar met onze ondersteuning Frans leren.

Café des Chansons

Charlotte Haesen en het Tobalita Strijkkwartet met schitterend Frans repertoire, vol klassiekers en eigen werk van Charlotte Haesen.
In de Stoomfabriek in Dalfsen
28 februari 2020

Onze trots

Op 21 november 2019 ontving onze oud-voorzitter Louise Hillen een koninklijke onderscheiding.

Onze Partners

Onze 83 leden dragen bij om het culturele programma te kunnen aanbieden. Wilt u ook lid worden? Mail dan met de secretaris
secr.zwolle@afpb.nl