Franse taal en cultuur in regio Zwolle

Alliance Française Pays Bas

Wilt u een cursus Frans volgen in Zwolle of Dronten?

Alle afdelingen van de Alliance Française in Nederland organiseren cursussen Frans op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen: extensieve en intensieve cursussen, algemeen Frans en conversatiegroepen maar er zijn mogelijkheden  ‘à la carte’, bijvoorbeeld voor bedrijven of voor uw specifieke wens. Bovendien kunt u Franse literatuur ontdekken of gewoon Frans komen praten.
Het aangeboden cursusprogramma kan per Alliance verschillen. De niveaus van de cursussen volgen het Europees kader voor de talen. De cursussen zijn vooral gericht op het vergroten van de spreekvaardigheid.

Franse taalcursus voor beginners of gevorderden

Misschien bent u helemaal blanco of misschien heeft u vroeger al eens een klein beginnetje gemaakt. We hebben ook cursussen voor vergevorderden. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk bij "cursussen" of neem contact op via een contactformlier of per telefoon 0384539513

◄De twee kanten►

Taal en cultuur zijn voor de Alliance Française onlosmakelijk verbonden. In de cursussen komt Franse cultuur aan de orde en bij de culturele activiteiten de Franse taal. Vaak komt er een Franse spreker/spreekster maar het is lang niet altijd zo moeilijk.

Bovendien biedt de Alliance Française de gelegenheid om Frans te komen praten tijdens ons CAFÉ PARLANT. Op elke eerste zondag van de maand ’s middags van 16:00 tot 18:00 uur. De eerstvolgende keer is
4 oktober in de foyer van Odeon, Café Foyé aan de Blijmarkt 25 te Zwolle.

Culturele programma

Voor de echte francofielen organiseert de Alliance Francaise een aantal culturele activiteiten in de loop van het cursusjaar.
Deze avonden zijn niet alleen voor de leden bedoeld, ook voor cursisten en belangstellenden.

Van elke stad waar een Alliance Française is, is een cartoon gemaakt. Hieronder de impressie van Zwolle door cle.

Zelf doen

Franse kranten, tijdschriften maar ook luisteroefeningen, gratis op culturethèque. klik op het plaatje.
Veel online-oefeningen: filmpjes, korte documentaires en de vragen erbij. Ook als u TV5 niet (meer) op de TV kunt zien.
Via PICL kunt u toch naar de Franse film. Het kost € 8,50

Onze Partners

Onze 83 leden dragen bij om het culturele programma te kunnen aanbieden. Wilt u ook lid worden? Mail dan met de secretaris
secr.zwolle@afpb.nl