Dictee TV5Monde

In het kader van deDag van de Franse Taal – dit jaar op donderdag 12 november 2020 heeft de Alliance Française des Pays-Bas opnieuw contact gelegd met TV5MONDE met het verzoek om dictees te maken, vergelijkbaar metLa dictée d’Archibald, een rubriek die op de website van TV5MONDE staat. Dit jaar zijn de ERK-niveaus (A1 t/m C1) beschikbaar. De dictees zullen in de week van 9 tot/met 13 november worden ingezet als concours bij de plaatselijke Alliances Françaises.
Na afloop worden zij gepubliceerd op de site van TV5MONDE in de genoemde rubriek. De voor AFPB ontworpen dictées van 2018 en 2019 zijn daar ook te vinden.

Om meerdere partijen te laten profiteren van dit project, stelt de Alliance Française deze dictees ook beschikbaar voor andere instellingen die deelnemen aan de Dag van de Franse taal, zoals middelbare scholen, HBO’s en universiteiten.

Hoe werkt het voor de Alliances ?

Vanaf nu t/m 25 oktober 2020 kunnen Alliances Françaises zich opgeven voor deelname aan dit DICTEE TV5MONDE, onder vermelding van het aantal groepen, het aantal deelnemers per groep, de gewenste niveaus en de datum/data van afname.

Aanmelding en nadere informatie :

Marianne Bremen
Alliance Française des Pays-Bas

e-mailadres :  pedagogie@afpb.nl