Wat is de Alliance Française?

Geschiedenis Alliance Française

De Alliance Française is een wereldwijde non-profit organisatie die haar hoofdzetel in Parijs heeft, dit al meer dan 130 jaar. Zij heeft als doel de Franse taal en cultuur, en ook de Franstalige culturen te bevorderen en te verspreiden. De Alliance Française werkt met respect voor de culturele diversiteit. Nu zijn er ruim 800 Alliances Françaises verspreid over 134 landen.

Alliance Française aux Pays Bas

In Nederland is de eerste Alliance Française in 1888 opgericht. Nu telt ons land 33 Alliances Françaises. Circa 10.000 mensen zijn betrokken bij de activiteiten van de Alliances Française in Nederland, waarvan ruim 7.000 cursisten die begeleid worden door 200 docenten.

Taalcursussen

Alle afdelingen van de Alliance Française in Nederland organiseren cursussen Frans op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen: extensieve en intensieve cursussen, algemeen Frans maar ook ‘à la carte’, bijvoorbeeld voor bedrijven, en kindercursussen. Het aangeboden cursusprogramma kan per Alliance Française verschillen. De niveaus van de cursussen volgen het Europees kader voor de talen. De cursussen zijn vooral gericht op het vergroten van de spreekvaardigheid. Desgewenst kunnen de cursisten zich ook voorbereiden op diverse certificeringen in de Franse taal zoals de internationale erkende diploma’s DELF of DALF.

Culturele activiteiten

Naast en ter aanvulling van het Franstalige onderwijs bieden bieden de Alliances Françaises tal van culturele activiteiten met lezingen over film, geschiedenis, chansons, theater, reizen in Frankrijk, kunst etc.

Op reis

Alle Alliances Françaises organiseren regelmatig culturele reizen naar een Franstalig gebied.

Federatie Alliance Française des Pays-Bas (AFPB)

De Alliances Françaises zijn zelfstandige verenigingen of stichtingen die zorgen voor een eigen cursus- en cultureel programma en hebben hun eigen financiering (lesgelden en contributie). Hun besturen bestaan uit vrijwilligers. Hun enthousiasme en dat van hun cursuscoördinatoren vormen de grondslag voor hun succes.

De federatie van de Alliance Française des Pays-Bas, dient als  ontmoetingspunt waar de Alliances Françaises hun ervaringen kunnen uitwisselen om efficiënter te werken. Binnen de federatie kunnen ze ook gebruik maken van diverse diensten zoals een website, didactisch materiaal, culturele voorstellen en relevante informatie voor hun activiteiten. Deze structuur zorgt er voor dat betaalbare en kwaliteitsvolle cursussen in veel plaatsen in Nederland worden geboden.
De federatie AFPB organiseert ook landelijke projecten zoals het jaarlijkse Concours de la Chanson en, voor de middelbare scholieren, het Concours Visions d’Europe.

De toekenning van de naam Alliance Française door de Fondation Alliance Française te Parijs geeft aan dat de plaatselijke Alliances Françaises in de geest van de Alliance Française werken en waarborgt de kwaliteit van hun activiteiten. Daarnaast biedt het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken via de Franse ambassade te Den Haag enige ondersteuning zoals trainingsdagen voor docenten of bestuurders gecoördineerd door de Coordinateur du réseau (vroeger de Délégué Général van de Fondation AF).