Netwerkcoördinator – Coordinateur du réseau

De netwerkcoördinator van de Alliances Françaises in Nederland wordt door de Franse Ambassadeur in Nederland benoemd. Zij werkt nauw samen met de afdelingen van de Franse Ambassade, in het bijzonder met de culturele afdeling, en met het Franse Instituut, om de coördinatie en de acties van alle Alliances Françaises in het land te ondersteunen.

Wat is de  rol van de coördinator?

De coördinator is de link naar de Ambassade, het Franse Instituut, de Fondation Alliance Française te Parijs en de verschillende Alliances Françaises van het land. De Fondation kent de naam «Alliance Française» toe aan de plaatselijke comités.

De coördinator werkt samen met de  Federatie van de Alliances Françaises in Nederland (Fédération Alliance Française des Pays-Bas) en, in nauw overleg met het Franse Instituut in Nederland, werkt zij mee om de gemeenschappelijke acties op het gebied van didactiek, cultuur en bijscholing te ondersteunen.

Wat doet de coördinator in Nederland ?

In Nederland werkt de coördinator nauw samen met de Federatie van de Alliances Françaises  (Alliance Française des Pays-Bas, AFPB), met alle Alliances Françaises in het land en het Franse Instituut. Zij vervult een adviserende en ondersteunende rol binnen het netwerk. Zij ondersteunt de bestaande organisatie en projecten. Zij geeft nieuwe impulsen aan het netwerk, rekening houdend met de reële situatie van de Alliances Françaises in het land, zowel op didactisch als op cultureel gebied. Tevens stimuleert zij acties die de Frans-Nederlandse samenwerking bevordert.

Hélène Pichon
Netwerkcoördinator van de Alliances Françaises in Nederland
(Coordinatrice du réseau des Alliances Françaises aux Pays-Bas)

Directrice Alliance Française La Haye

p/a Alliance Française La Haye
Emmapark 6
2595 ET den Haag
070-362 15 23