Schrijf je hier in voor een va onze cursussen middels onderstaand inschrijfformulier. 

We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen. 

Toch even verder kijken? Pas de problème! Neem dan een kijkje op onze cursuspagina

Inschrijfformulier Cursus Alliance Française Apeldoorn

Voorletters en Roepnaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Straat en huisnummer (verplicht)

Postcode en Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (mobiel) (verplicht)

E-mail adres

Geboortejaar

IBANNUMMER

Ten name van

Eerder gevolgde cursus(sen):

Wenst zich in te schrijven voor de cursus:

Betalingswijze: Automatische incasso in één termijn.

Ondergetekende machtigt de Alliance Française Apeldoorn om van bovenvermelde bank- of girorekening het verschuldigde bedrag af te schrijven. Ondergetekende verbindt zich tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.
Deze zal halverwege Oktober door ons worden geïncasseerd.

Bij herinschrijving geeft het bestuur een korting van €30,- i.v.m. de gemiste lessen vanwege de coronamaatregelen.

Jouw bericht

N.b. Bij elke aanvraag sturen wij een email ter bevestiging. Het komt voor dat onze reactie op jouw aanvraag in de "spam" box terecht komt.