Europees referentiekader voor talen

Cadre Européen Commun de Référence (CECR)

De Alliance Française maakt gebruik van het Europese Referentiekader om het niveau van de cursussen aan te geven. Dit referentiekader is ontwikkeld onder leiding van de Raad van Europa met als doelstelling de beschrijving van de taalvaardigheidsniveaus voor de verschillende Europese talen te standaardiseren. Het referentiekader beschrijft verschillende taalvaardigheden op zes niveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2). Deze beschrijvingen hebben een universele geldigheid: niveau A2 bij Frans veronderstelt dus dezelfde vaardigheden als niveau A2 bij Duits of Engels.

Niveau-aanduiding conform het Europees Referentiekader voor Talen (Cadre Européen Commun de Référence)

Er bestaan zes niveaus:

 • A Basisgebruiker 
  • A1 Beginner
  • A2 Lichtgevorderde
 • B Onafhankelijke gebruiker 
  • B1 Halfgevorderde
  • B2 Gevorderde
 • C Vaardige gebruiker 
  • C1 Vergevorderde
  • C2 (Bijna) moedertaalniveau

De vaardigheden die iemand voor de verschillende niveaus moet beheersen zijn de volgende:

 • Luistervaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid