Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Een cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers (minimaal zes cursisten).

Het te betalen bedrag moet voor aanvang van de cursus zijn voldaan. Als je vóór 1 september betaalt, krijg je € 10,– ‘vroegboekkorting’. 

Als het cursusgeld twee weken na aanvang van de cursus niet is ontvangen brengen we € 40,– administratiekosten in rekening. 

Annuleren is mogelijk tot 1 september. Je krijgt het volledige cursusgeld terug minus het bedrag voor het lidmaatschap.

Als je om dringende redenen niet aan de cursus kunt deelnemen, kun je tot uiterlijk tien dagen voor aanvang van de cursus een schriftelijk verzoek met opgave van redenen richten aan de cursuscoördinator, gouda@afpb.nl. In dit geval heeft de Alliance Française Gouda het recht administratiekosten in rekening te brengen, te weten € 40,–.

Zodra een cursus is begonnen is geen restitutie van het cursusgeld meer mogelijk.

Als je voortijdig stopt met de cursus is eveneens geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.

De kosten van het lesmateriaal zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.

De cursuscoördinator behoudt zich het recht voor om – indien noodzakelijk – wijzigingen aan te brengen in het lesrooster, de docenten en/of de locaties. 

De Alliance Francaise Gouda kan niet aansprakelijk worden gesteld voor  eventuele drukfouten in de brochures of wijzigingen in het cultureel of lesprogramma die buiten de eigen invloedssfeer liggen.

De Alliance Française Gouda is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke bezittingen. 

De Stichting Alliance Française Gouda staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41172763. 

Ben je lid, dan betaal je het gemakkelijkst via automatische incasso. Betaling van een cursus gaat binnenkort via IDEAL. Maar je kunt het cursus- of lidmaatschapsgeld ook overmaken op rekeningnummer NL17 INGB 0003805800 ten name van Stichting Alliance Française Gouda en onder vermelding van de naam van de cursus of het lidmaatschapsjaar.