Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring Alliance Française Gouda

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Jouw privacy is belangrijk voor de Alliance Française Gouda. Wij zullen je privacy zoveel mogelijk respecteren en ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die aan aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring laten we zien welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

1. Algemeen

De Stichting Alliance Française Gouda gaat met je persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Opslag persoonsgegevens

Wanneer je je inschrijft als lid of voor een van onze cursussen of activiteiten hebben wij een aantal gegevens van je nodig. We gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de eigen cursus- en/of ledenadministratie en voor de communicatie. Zo sturen we je bijvoorbeeld e-mails of onze nieuwsbrief. Je persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.

3. Bewaartermijn

Je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven dan is dat maximaal na twee jaar.

4. Rechten

Wil je je gegevens laten verwijderen uit ons bestand of wil je inzage in de gegevens die we van je  hebben opgeslagen? Stuur dan een mail met je verzoek naar gouda@afpb.nl. Wil je niet langer e-mails van ons ontvangen? Stuur dan een bericht naar gouda@afpb.nl of gebruik de uitschrijfknop in onze nieuwsbrief. Je kunt je altijd afmelden.

5. Klachten

Als je een klacht hebt over onze handhaving van de privacyregels kun je je wenden tot gouda@afpb.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Cookies

Als je onze site bezoekt plaatsen we automatisch cookies op je computer, telefoon of tablet. Dit zijn kleine tekstbestanden waarin we gegevens van je verzamelen, bijvoorbeeld over de pagina’s die je hebt bezocht en hoe lang je op onze site bent geweest. Met deze gegevens kunnen we onze site niet alleen beter laten werken, maar ook de informatie en inrichting van de pagina’s beter afstemmen op jouw wensen. Natuurlijk gaan we zorgvuldig met je gegevens om. Je kunt het gebruik van cookies altijd uitschakelen en de reeds geplaatste cookies verwijderen. Het is dan wel mogelijk dat de site iets minder goed functioneert.

7. Beveiliging van gegevens

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

8. Wijziging privacyverklaring

De Stichting Alliance Française Gouda behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende privacyverklaring weergegeven.