FAQ - Foire Aux Questions

Uw geboortedatum en adresgegevens gebruiken we om onze doelgroep beter te kunnen definiëren en daarmee een zo goed mogelijk aanbod te kunnen creëren. We delen geen gegevens met derden en zullen uw gegevens niet misbruiken.

Bij een inlogsysteem bewaren wij veel van uw persoonlijke gegevens. Voorlopig willen we uw privacy niet in gevaar brengen. We voeren daarom voorlopig geen inlogsysteem in. 

Zolang de Stichting geen subsidie ontvangt zijn we genoodzaakt een bijdrage aan de kosten te vragen aan elke klant. Dat doen we in de vorm van een eenmalig inschrijfgeld. Wanneer we subsidie gaan ontvangen is het vervallen van het inschrijfgeld de eerste actie!

U kunt op twee manieren Ami(e) worden: door u als Ami(e) aan te melden en door u in te schrijven voor een cursus op wekelijkse basis (Algemene cursus A of B of Conversatiecursus). Ami(e) bent u voor het lopende cursusjaar. D.w.z. u bent Ami(e) van september 2024 tot en met september 2025 wanneer u zich inschrijft voor een cursus in diezelfde periode.

Helaas niet. De Voorjaarscursus hoort tot het cursusjaar 2022-2023. Maar het is zeker de moeite waard u in te schrijven als Ami(e) en/of als cursist.

In een zeldzaam geval is er een storing op de website. In alle andere gevallen kunt u enkele acties ondernemen om toch verder te komen:

 • Werkt internet, heeft u WiFi ?
 • Sluit andere apps en tabbladen en probeer het nogmaals.
 • Schakel uw internetbrowser of app uit en start opnieuw.
 • Reset het modem en schakel uw computer, tablet of  smartphone uit en start opnieuw.
 • Gebruik een andere internetbrowser. ( Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Apple Safari, Brave, Vivaldi, enz.)
 • Is uw apparaat up-to-date? Werk eventueel uw apparaat en internetbrowser bij.
 • Ververs de pagina.  Druk daarvoor tegelijkertijd op CTRL en f5 (de kleine functietoetsen bovenaan uw toetsenbord).
 • Leeg het cachegeheugen (cookies en browsergeschiedenis). Ga hiervoor naar het menu van uw webbrowser > Geschiedenis> browsegegevens wissen. Vervolgens Cookies en Sitegegevens > gecachte afbeeldingen en bestanden > gegevens wissen. Voor exacte instructies zoekt u in het zoekvenster naar de handleiding van uw browser.
 • Schakel uw anti-virussoftware even uit. Vergeet niet deze direct na het experiment weer aan te zetten.
 • Probeer het eens op een ander apparaat. Wanneer alle apparaten dezelfde fout tonen dan is er waarschijnlijk iets met de site. Neem hiervoor contact op met de webmaster web.kennemerland@afpb.nl

Het komt een enkele keer voor dat een computer niet kan doorschakelen van het inschrijfformulier naar het betalingsscherm van I-Deal. Dat kan te maken hebben met een defect stukje software in uw internetverbinding (DNS corrupt). Dit is op te lossen maar wellicht is het simpeler om het nogmaals te proberen met een andere computer of mobiele telefoon. 

Dezelfde computers hebben soms ook een probleem met het invullen van de geboortedatum.

Dat is vervelend voor u, dat begrijpen we. We doen ons best zo snel mogelijk te reageren maar we zijn vrijwilligers met gezinnen en banen, dus het duurt meestal wat langer dan bij een zakelijke webwinkel. Excuses daarvoor.

Daarvoor neemt u contact op met de cursuscoördinator via cursus.kennemerland@afpb.nl 

In de eerste weken van het cursusjaar kan dat zeker, daarna alleen in overleg. U kunt hiervoor contact opnemen met de cursuscoördinator via cursus.kennemerland@afpb.nl 

Wat jammer!  We vinden het fijn als u ons vertelt wat uw wensen zijn. Alleen dán kunnen we ons aanbod verbeteren! Misschien kunnen we samen een alternatief vinden. Stuurt u s.v.p. een bericht naar cursus.kennemerland@afpb.nl

Jazeker! De data zijn zó gekozen dat er geen enkele overlapping is.

Staat uw vraag hier niet bij? Stuur dan een e-mail aan de webmaster Chris Frölich web.kennemerland@afpb.nl Wanneer zij geen antwoord heeft op uw vraag zorgt ze dat de vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Inschrijvingsvoorwaarden

Met het plaatsen van uw bestelling verklaart u kennis te hebben genomen van de AVG- en privacy-verklaring – opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – van de Alliance Française Kennemerland zoals staat opgenomen op de website. Ook geeft u de Alliance Française Kennemerland toestemming uw gegevens over te nemen in de administratie om de inschrijving compleet te maken.

Overige voorwaarden voor cursussen:

 • Nieuwe cursisten die geen absolute beginner zijn, maken vóór afrekenen de taaltest om zich op het juiste niveau te kunnen inschrijven.
 • De aankoop van een cursus of atelier in de online-boutique verzekert u van een cursusplaats, kleine wijzigingen in het cursusschema voorbehouden.
 • Bij de eerste keer inschrijven voor een wekelijkse cursus wordt € 15,- inschrijfgeld berekend.
 • Annuleren kan alleen voordat de cursus of atelier is begonnen. Het bedrag wordt dan terugbetaald onder aftrek van 5% administratiekosten. Is de cursus of het atelier eenmaal begonnen, dan bestaat er geen recht op restitutie, behalve voor de atelieravonden die u “los” geboekt heeft.
 • Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties.
 • Er kunnen kleine wijzigingen in het cursusaanbod plaatsvinden.
 • Bent u verhinderd voor een privéles of een les Zakelijk Frans, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij ons het recht voor een cursus of atelier te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt zo spoedig mogelijk teruggestort (zonder aftrek van administratiekosten). We overleggen in zo’n geval graag met u over andere cursusmogelijkheden.
 • In buitengewone situaties worden de lessen online aangeboden.

AVG- en privacy-verklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 1. Stichting Alliance Française Kennemerland (KvK-nummer: 41224990)

Uw gegevens worden verwerkt door Alliance Française Kennemerland, hierna te noemen: ‘’AFK’’. AFK is een non-profitorganisatie met het doel de Franse taal en cultuur te bevorderen en te verspreiden. AFK biedt Franstalige taalcursussen en culturele activiteiten in en rondom Kennemerland.

Binnen AFK zijn uw gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang hun taken toegang toe moeten hebben.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

Wij verwerken persoonsgegevens van cursisten, vrienden en abonnees van onze nieuwsbrief. Hieronder leest u welke gegevens wij verwerken per situatie.

a. Op het moment dat u zich heeft aangemeld voor het volgen van een van onze cursussen:

Uw geboortedatum en adresgegevens gebruiken we om onze doelgroep beter te kunnen definiëren en daarmee een zo goed mogelijk aanbod te kunnen creëren. Uw NAW- en bankgegevens gebruiken wij voor het incasseren van het cursusgeld en onze financiële administratie. Uw naam en e-mailadres worden gebruikt om u voor en gedurende de cursusperiode te informeren. Uw e-mailadres gebruiken wij voor de verzending van de Nieuwsbrief met het aanbod van cursussen en culturele activiteiten. Indien u geen Nieuwsbrief wenst te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor afmelden onder aan de Nieuwsbrief. U kunt ook een e-mail sturen aan de webmaster: web.kennemerland@afpb.nl  

b. Op het moment dat u zich heeft aangemeld als “Ami(e)”:

De betaling voor de contributie wordt door u overgemaakt naar de rekening van AFK. Uw bankgegevens gebruiken wij voor onze financiële administratie. Uw naam en e-mailadres worden gebruikt om u te informeren over de kosten voor de contributie en onze geplande culturele activiteiten. Uw geboortedatum en adresgegevens gebruiken we om onze doelgroep beter te kunnen definiëren en daarmee een zo goed mogelijk aanbod te kunnen creëren. Uw e-mailadres gebruiken wij voor de verzending van de Nieuwsbrief met het aanbod van cursussen en culturele activiteiten. Indien u geen Nieuwsbrief wenst te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor afmelden onder aan de Nieuwsbrief. U kunt ook een e-mail sturen aan de webmaster: web.kennemerland@afpb.nl 

c. Op het moment dat u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief:

Uw e-mailadres wordt gebruikt om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

 1. Duur van de bewaring

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is, met een maximum van 2 jaar. Tenzij de wet ons verplicht om uw persoonsgegevens langer te bewaren, zoals de fiscale bewaarplicht.

 1. Inzage, wijziging of verwijderen

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens, of uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u een e-mail sturen naar: cursus.kennemerland@afpb.nl.

 1. Beveiliging

AFK doet er alles aan om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beveiligen. Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens AFK diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is AFK met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 1. Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of is er sprake van een (vermoeden van een) datalek, dan kunt u dat direct per e-mail melden via cursus.kennemerland@afpb.nl.