Wat is mijn niveau?

Als u een absolute beginner bent of u heeft al een cursus bij ons gedaan dan is uw niveau bekend. Alle anderen vragen wij om kosteloos een taaltest te maken om het niveau te bepalen. Op die manier kan onze cursuscoördinator u in de juiste klas indelen.

Het cursusaanbod is gebaseerd op de codering van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen. Er bestaan 6 niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Hier volgt een omschrijving van de niveau’s die worden aangeboden bij Alliance Française Kennemerland, die daarbij nog nuance maakt binnen de niveaus.

A1-1 Echte beginner, u hebt nog nooit Frans geleerd of u kent misschien een paar woorden maar u kunt geen zin maken

A1-2 U kunt uzelf voorstellen, iets bestellen, korte en eenvoudige zinnen maken.

A2-1 U kunt eenvoudige zinnen maken in de tegenwoordige tijd, vragen stellen en beantwoorden, iets zeggen over uw familie en uw omgeving.

A2-2 U kunt eenvoudige zinnen maken over uw familie, werk en hobby en iets beschrijven. U kent een beetje de verleden tijd en de toekomende tijd.

B1-1: U kunt iets vertellen in de tegenwoordige tijd, verleden tijd en toekomende tijd (maar nog niet zonder fouten), u kunt eenvoudige vragen spontaan beantwoorden.

B1-2: U kunt een kleine conversatie voeren over iets dat u kent, met verschillende werkwoordstijden. U kunt een beetje argumenteren, uw mening geven en gevoelens uitdrukken.

B2:  U kunt over allerlei onderwerpen praten zonder dat dit voor een van de twee partijen inspanning met zich meebrengt. U hebt af en toe nog grammaticale ondersteuning nodig.

C1: U kunt ontspannen over culturele, politieke en filosofische onderwerpen praten en heeft weinig grammaticale ondersteuning nodig. 

Taaltest - RFI test de placement

Voor de taaltest werken wij graag samen met RFI. Deze taaltest is ontwikkeld samen met France Éducation international. U kiest een ‘instapniveau’ (A1-B2) waarop u de test wilt starten.

Elke test bestaat uit 15 vragen. Aan het einde van de test verschijnt helemaal onderaan de pagina een terugkoppeling met het eindresultaat en welk niveau bij u past. U kunt de test indien gewenst ook opnieuw maken op een ander niveau, indien de eerste keer te moeilijk of makkelijk was.

Onthoud u alstublieft de uitslag van de taaltest. Deze dient u bij het bestellen van de cursus in het afrekenformulier van onze Boutique in te vullen.

Als u al cursist bij ons bent (geweest) of geen enkele ervaring met de Franse taal heeft dan weten wij uw niveau en hoeft u de test niet te maken. Alleen nieuwe cursisten die geen absolute beginner zijn, vragen wij om de test te maken. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.