Wat is mijn niveau?

Als u een absolute beginner bent of u heeft al een cursus bij ons gedaan dan is uw niveau bekend. Alle anderen vragen wij om kosteloos een taaltest te maken om het niveau te bepalen. Op die manier kan onze cursuscoördinator u in de juiste klas indelen.

Het cursusaanbod is gebaseerd op de codering van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen. Er bestaan 6 niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Hier volgt een omschrijving van de nivreau’s die worden aangeboden bij Alliance Française Kennemerland:

A1 Beginners. Woorden en korte zinnen over vertrouwde onderwerpen uit de directe omgeving.

A2  Deelnemen aan eenvoudige gesprekken over dagelijkse dingen.

B1 Half- en meer gevorderden. Deelnemen aan gesprekken over onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat.

B2 Begrijpen van complete teksten, spontane reactie en discussies.

C1 Ver gevorderden. Lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen; het gebruik van verschillende stijlen waarderen.

Taaltest - RFI test de placement

Voor de taaltest werken wij graag samen met RFI. Deze taaltest is ontwikkeld samen met France Éducation international. U kiest een ‘instapniveau’ (A1-B2) waarop u de test wilt starten.

Elke test bestaat uit 15 vragen. Aan het einde van de test verschijnt helemaal onderaan de pagina een terugkoppeling met het eindresultaat en welk niveau bij u past. U kunt de test indien gewenst ook opnieuw maken op een ander niveau, indien de eerste keer te moeilijk of makkelijk was.

Onthoud u alstublieft de uitslag van de taaltest. Deze dient u bij het bestellen van de cursus in het afrekenformulier van onze Boutique in te vullen.

Als u al cursist bij ons bent (geweest) of geen enkele ervaring met de Franse taal heeft dan weten wij uw niveau en hoeft u de test niet te maken. Alleen nieuwe cursisten die geen absolute beginner zijn, vragen wij om de test te maken. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.