Vacature Directrice des Cours

Vacature Directrice des Cours

De Alliance Française Zutphen organiseert Franse taalcursussen op verschillende niveaus, conversatielessen, leescursussen, een zing- en een schrijfcursus.

Daarnaast organiseren we 4x per jaar een café français en 7 culturele avonden.

In ons bestuur is momenteel ruimte voor een Directrice des Cours.
Als Directrice des Cours ben je verantwoordelijk voor het opzetten en organiseren van cursussen, de cursusadministratie, en ben je het aanspreekpunt voor docenten, cursisten en aspirant-cursisten. Als je wilt, kan je zelf ook één of meer cursussen geven.

Werkzaamheden 

Cursussen

 • Je maakt de cursusplanning. Meestal baseren we ons op het aanbod van het voorgaande jaar. Daarnaast staat het je vrij om n.a.v. ideeën van jou of één van de andere docenten met voorstellen voor nieuwe cursussen te komen.
 • Je overlegt met de docenten wie welke cursus gaat geven.
 • Je begeleidt eventuele nieuwe docenten bij hun inwerkperiode.
 • Je neemt zo nodig het besluit tot het samenvoegen of splitsen van groepen, en houdt daarbij zorgvuldig rekening met zowel de financiële rentabiliteit als een goede niveau-indeling.
 • Je bepaalt in overleg met het bestuur de cursusprijzen.
 • Je reserveert de cursuslocaties.
 • Je organiseert de inschrijfdagen aan het begin van het seizoen. 
 • Door het jaar heen beantwoord je telefonisch en via de mail vragen van cursisten en aspirant-cursisten over instroommogelijkheden, niveau, etc.
 • De cursisten melden zich aan via de website of middels een inschrijfformulier. Jij maakt de groepsindeling in Excel en licht de docenten in. 
 • Je informeert de penningmeester zodat die de betalingen kan controleren.
 • Je levert de mailadressen van de cursisten aan de webmaster aan zodat de nieuwe cursisten de nieuwsbrief ontvangen.
 • Je stimuleert, samen met de docenten, dat cursisten zich vroegtijdig inschrijven voor het nieuwe seizoen.


 
Docenten

 • Je overlegt 3x per jaar met de docenten. In deze overleggen worden de cursusorganisatie en les inhoudelijke kwesties besproken.
 • De docenten worden 2x per jaar of maandelijks uitbetaald. Je controleert hun urenoverzicht en stuurt dat door naar de penningmeester. 
 • Er is mogelijkheid tot bijscholing voor jezelf en docenten, het budget wordt in overleg met het bestuur vastgesteld.


Landelijk overleg

Jaarlijks is er 2x een overleg met anderen DdC’s. 

Je krijgt van het hoofdbureau regelmatig mail over examens, nieuwsbrieven en stages voor docenten, het Dictée i.s.m. TV5 en het Concours Visions d’Europe

Wat zoeken wij

 • Organisatietalent
 • kennis van de Franse taal
 • wat francofilie

Bestuur

Wij zijn een enthousiast, vindingrijk bestuur. We vergaderen 8x per jaar.
We brengen onze activiteiten onder de aandacht op de brocantemarkt in Zutphen en tijdens de opendag van ‘t Warnshuus

Heb je interesse, neem dan contact op met:
Dorothee Morskate, secretaris, secr.zutphen@afpb.nl 
José Hartemink, webmaster,web.zutphen@afpb.nl