Apeldoorn, Deventer en Zutphen

Opgericht: 27 juni 2023

Europees referentiekader voor talen

Cadre Européen Commun de Référence (CECR)

De Alliance Française maakt gebruik van het Europese Referentiekader om het niveau van de cursussen aan te geven. Dit referentiekader is ontwikkeld onder leiding van de Raad van Europa met als doelstelling de beschrijving van de taalvaardigheidsniveaus voor de verschillende Europese talen te standaardiseren. Het referentiekader beschrijft verschillende taalvaardigheden op zes niveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2). Deze beschrijvingen hebben een universele geldigheid: niveau A2 bij Frans veronderstelt dus dezelfde vaardigheden als niveau A2 bij Duits of Engels.

Niveaus

A 1.1

A 1.2

A 2.1

A 2.2

Wie nog nooit Frans heeft geleerd.

Wie ooit 1 of 2 jaar Frans heeft gevolgd en nu graag weer (versneld) opnieuw wil beginnen.

Voor wie ooit ca. 3 jaar Frans heeft gevolgd en nog eenvoudige zinnen kan maken in de tegenwoordige tijd.

Voor cursisten met ca. 4 jaar ervaring in het verleden of instromers uit groep A2.1, die al makkelijk eigen zinnen kunnen maken over praktische situaties, ook in de verleden tijd

B 1.1

 


B 1.2

 

B 2.1
B 2.2

Voor wie A2.2 heeft gevolgd of in het verleden ca. 5 jaar Frans heeft gevolgd en al een kort verhaal in het Frans kan houden over zijn eigen ervaringen, op een eenvoudige manier een mening kan geven over praktische onderwerpen en meerdere werkwoordtijden probeert te gebruiken.

Voor wie B1.1. heeft gevolgd of zich goed kan uitdrukken in alle praktische situaties, redelijk makkelijk over zijn eigen ervaringen kan praten en een mening kan geven over onderwerpen waarin hij/zij geïnteresseerd is; men kan al meerdere werkwoordtijden gebruiken.

Voor wie zich al heel goed kan uitdrukken in het Frans over zijn eigen leefomgeving en over meer onderwerpen wil praten, ook in een rustig gesprek wil kunnen discussiëren over diverse onderwerpen van de samenleving: men kan nog enige grammaticale steun op hoog niveau gebruiken.

C 1

Voor wie zijn Frans bij wil houden op een hoog niveau en (bijvoorbeeld) wil discussiëren over artikelen uit de media.

Voor de verschillende niveaus zijn de volgende vaardigheden benodigd:

  • Luistervaardigheid
  • Leesvaardigheid
  • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid