Apeldoorn, Deventer en Zutphen

Opgericht: 27 juni 2023

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Vereniging Alliance Française Stedendriehoek vindt het belangrijk om de privacy van haar leden, docenten, cursisten en geïnteresseerden te beschermen. De Vereniging Alliance Française Stedendriehoek  handelt volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Opslag persoonsgegevens

Doel:
Wanneer je je inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij een aantal gegevens nodig.

Gebruik:
De Alliance Française Stedendriehoek gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of ledenadministratie van de afdeling en voor communicatie van de nieuwsbrief. Je persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. Je gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven, zal dat nooit langer zijn dan twee jaar.

Rechten:
Als je je gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over jou opgeslagen gegevens, stuur dan een e-mail met daarin je verzoek naar: secr.stedendriehoek@afpb.nl.

Klachten:
Als je een klacht hebt over onze handhaving van de privacy regels, kun je je richten tot de secretaris van de Alliance Française Stedendriehoek. Per e-mail:  secr.stedendriehoek@afpb.nl of schriftelijk:  secretariaat Alliance Française Stedendriehoek, Noorderhavenstraat 144, 7202 DE Zutphen. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

E-mails:
Wil je onze e-mails niet langer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar secr.stedendriehoek@afpb.nl.

Cookies:
Om deze site zo goed mogelijk in te richten, verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals domeinnaam, de bezochte pagina’s, en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. Je kunt je computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal functioneren.