Apeldoorn, Deventer en Zutphen

Opgericht: 27 juni 2023

Kwaliteitsverklaring


De Alliances Françaises van Nederland vormen een nationaal netwerk met een cursusaanbod dat de specifieke kenmerken van Nederland en het Nederlandse publiek als uitgangspunt heeft.

Het cursusaanbod is gebaseerd is op het Europese referentiekader voor de talen.

De docenten, die Frans als moedertaal dan wel als tweede taal hebben, zijn vakkundig en bevoegd. Door middel van na- en bijscholing actualiseren zij voortdurend hun kennis en vakkundigheid.

De gebruikte methoden zijn communicatief en actief. Zij gaan uit van het Europees referentiekader.

Cursisten hebben de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de erkende diploma’s Frans als vreemde taal.