Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Alliance Française Zutphen, met KvK nummer 40101233, verplicht zich de lessen te doen plaatsvinden onder leiding van door haar bekwaam geachte docenten.

2. Bij ziekte van docenten verplicht Alliance Française Zutphen, zich alle mogelijke maatregelen te treffen om de lessen normaal doorgang te doen vinden.

3. Het cursusgeld zal geheel bij vooruitbetaling moeten worden voldaan.

4. Voor door een cursist niet gevolgde les(sen) vindt geen restitutie van gelden plaats.

5. Als een cursist tussentijds met het volgen van de lessen ophoudt, vindt geen restitutie van gelden plaats.

6. Alliance Française Zutphen behoudt zich het recht voor een cursus niet door te laten gaan of groepen samen te voegen bij onvoldoende belangstelling, dan wel een lesgroep te splitsen wegens overgrote interesse. Wanneer een cursus door ons geannuleerd wordt, krijgt u het reeds betaalde cursusgeld voor 100% terug.

7. De beslissing in geschillen is uitsluitend aan het bestuur van Alliance Française Zutphen.

8. Alliance Française Zutphen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen en calamiteiten.