Cultureel programma 2021 - 2022

Ook dit jaar hebben we ons best gedaan om u een afwisselend programma aan te bieden. Maar zoals u zult begrijpen, is dit programma onder voorbehoud. Mocht een avond niet door kunnen gaan, dan informeren wij u tijdig.|
Wij kunnen u naar uw QR-code vragen.

Leden en cursisten van de Alliance Française Zutphen en middelbare scholieren hebben gratis toegang. 
Niet-leden betalen € 7,50.

2021

Davine

Franstalig concert georganiseerd i.s.m. Alliance Française Deventer

Zondag 3 oktober 2021, inloop vanaf 14.00 uur. Aanvang concert 15.00 uur

Koelhuis, Zutphen

Coenensparkstraat 1, 7202 AN, Zutphen

NB aangepaste entreeprijs:
Leden gratis, niet-leden € 10,-
(gepast betalen aan de kassa)

Foto Rinze Vegelien, Creative Director Ton Damen

In 2012 won Davine het prestigieuse Concours de la Chanson Alliance Française. Daarna kwam haar carrière in een stroomversnelling.

Zij toerde door Europa met prachtige Franse klassiekers en bracht haar eerste, succesvolle album ‘Davine’ uit. In 2017 volgde het persoonlijke electropop album ‘Renaissance’.  Haar muziek is regelmatig op radio en televisie te horen.

Haar nieuwste album ‘Je Vole’ is een verzameling van de mooiste Franse Chansons, tot stand gebracht met behulp van Davine’s fans die mochten aangeven welk chanson zij graag door haar gezongen wilden hebben. Daar kwamen prachtige verhalen uit voort. Het resultaat is verrassend, gevoelig en meeslepend.  

Vandaag neemt Davine je mee op reis naar Frankrijk. Samen met haar pianist Tony Hoyting brengt zij de mooiste Franse klassiekers, afgewisseld met eigen werk! 

Het belooft een feestje te worden !

En 2012, Davine gagna le prestigieux Concours de la Chanson Alliance Française. Sa carrière s’est alors accélérée. 

Elle a fait une tournée en Europe avec de superbes chansons classiques et sorti son premier album, « Davine », suivi en 2017  par l’album électro-pop   “Renaissance”. 
Sa musique peut être écoutée régulièrement à la radio et à la télévision. 

Son dernier album “Je Vole” est une collection des plus belles chansons françaises, créée avec l’aide des fans de Davine qui ont indiqué leurs chansons préférées. De belles histoires en sont sorties. Le résultat est surprenant, sensible et passionnant. 

Aujourd’hui, Davine vous emmènera en voyage en France. Avec son pianiste Tony Hoyting, elle interprète les plus beaux classiques français, entrecoupés de son propre travail ! 

Ça promet d’être une fête !

Expressions autour des arts de la table

par Marc Defossez
Franstalige lezing

Donderdag 14 oktober 2021, 20.00 uur

‘t Nut, Warnsveld

Breegraven 1, 7231 JA Warnsveld

Marc Defossez is geboren in de omgeving van Lille, maar woont en werkt al geruime tijd in Nederland.

Deze avond staat in het teken van taalgebruik, uitdrukkingen en gezegdes die te maken hebben met Franse tafelgebruiken en maaltijden. Op enthousiaste wijze licht Marc de betekenis van woorden, hun herkomst en eventuele Nederlandse equivalenten toe.

En, omdat het vanavond over eten gaat, voorziet Marc ons in de pauze van een kleine proeverij.

Marc Defossez est né dans la région de Lille, mais vit et travaille aux Pays-Bas depuis longtemps.

Cette soirée est consacrée à la langue, des belles expressions et proverbes français autour des arts de la table, les repas, etc.
Marc nous expliquera avec enthousiasme la signification des mots, leur origine et tout équivalent néerlandais.

Et, puisqu’il s’agit de la nourriture, Marc nous propose une petite dégustation pendant la pause.

Montmartre Mon Amour

Geannuleerd i.v.m. aangescherpte coronamaatregelen

Spreker Andy Arnts
Nederlandstalige lezing

Donderdag 18 november, 20.00 uur

‘t Warnshuus, Warnsveld 

Runneboom, 7232 CW, Warnsveld

Rond 1900 was Montmartre hét centrum van de artistieke avant-garde en de populairste
uitgaanswijk van Parijs. Op de ‘Butte’ verrezen talrijke cafés en cabarets die door kunstenaars als Picasso en Modigliani werden bezocht en vereeuwigd.

Tijdens deze interactieve causerie laat Andy Arnts deze roemruchte tijd herleven met boeiende verhalen, anekdotes, muziek en filmbeelden van Le Chat Noir, Le Lapin Agile en natuurlijk Le Moulin Rouge.

De bezoekers mogen hun zangtalenten laten horen in legendarische chansons van Aristide Bruant en Yvette Guilbert en maken kennis met de opmerkelijke levens van o.a. revuedanseres La Goulue, kunstenaar Henri de Toulouse-Lautrec en Lolo, de schilderende ezel die op de Salon des Indépendants van 1910 grote bewondering oogstte bij het nietsvermoedende publiek.

De causerie heeft ook een Facebookpagina.

Na afloop van de lezing is er gelegenheid om een gesigneerd exemplaar van Andy Arnts’ boeken aan te schaffen.

Aux environs de 1900 Montmartre fut le centre de l’avant-garde artistique et le quartier de sortie le plus populaire de Paris. On voyait surgir sur ‘la Butte’ de nombreux cafés et cabarets fréquentés et immortalisés par des artistes tels que Picasso et Modigliani.

Pendant cette conférence interactive Andy Arnts nous fera revivre cette époque glorieuse par des histoires captivantes, des anecdotes, de la musique et des films comme ‘le Chat noir’, Le Lapin Agile et évidemment le Moulin rouge.

Vous pourrez montrer vos talents de chant dans les chansons légendaires d’Aristide Bruant et d’Yvette Guilbert. Vous ferez également connaissance des vies remarquables de la Goulue, danseuse de la revue, l’artiste Henri de Toulouse-Lautrec et Lolo, l’âne peintre admiré au Salon des indépendants de 1910 par le public ne se doutant de rien.

Cette conférence figure aussi sur Facebook.

A la fin de cette soirée, vous aurez la possibilité d’acheter un livre signé d’Andy Arnts.

Sophie Calle

Geannuleerd i.v.m. aangescherpte coronamaatregelen

Spreker Patrick van Rossum
Nederlandstalige lezing

Donderdag 9 december, 20.00 uur

Galerie Marspoort, Zutphen

Marspoortstraat 9A, 7201 JA Zutphen

Sophie Calle (°1953, Parijs) is vandaag Frankrijks meest gevierde kunstenares.


De lezing kijkt naar haar oeuvre, de ontwikkeling ervan, haar gebruik van diverse media zoals fotografie, video, taal, installatie enzovoort.

We gaan in op haar doortastende humor en op de thema’s in haar oeuvre zoals daar zijn subjectiviteit, verlies, pijn, identiteit, liefde, de dood. 

Sophie Calle, née en 1953 à Paris, est actuellement  l’artiste la plus célèbre de la France.

La conférence de ce soir porte sur son œuvre, son développement, son utilisation de plusieurs médias, tels que la photographie, la vidéo, le langage,  l’installation,  etc.

Nous discuterons de son humour audacieux et des thèmes de son œuvre, tel que la subjectivité, la perte, la douleur, l’identité, l’amour et la mort.

2022

De krochten van het Vourlé

Geannuleerd i.v.m. aangescherpte coronamaatregelen

Spreker Toon Dohmen
Nederlandstalige lezing

Donderdag 13 januari, 20.00 uur

‘t Nut, Warnsveld

Breegraven 1, 7231 JA, Warnsveld

In 2019 verscheen de Nederlandse vertaling van ‘Les Sous-sols du Révolu’, een stripboek van Marc-Antoine Mathieu over het Louvre.


Toon Dohmen, boekvertaler en journalist, bespreekt in deze lezing de relatie tussen het boek van Mathieu, de geschiedenis en de culturele betekenis van het grootste museum ter wereld, en die van de bande dessinée. Uiteraard uitgebreid geïllustreerd met pakkende beelden.

Het wordt een boeiende avond voor nieuwsgierige lezers, kunstliefhebbers en historisch geïnteresseerden. 

Kortom, voor alle liefhebbers van de Franse cultuur!

En 2019, la traduction néerlandaise de ‘Les Sous-sols du Révolu’, une bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu sur le Louvre, a été publiée.

Dans cette conférence, Toon Dohmen, traducteur de livres et journaliste, discutera de la relation entre le livre de Mathieu, l’histoire et la signification culturelle du plus grand musée du monde, et celle de la bande dessinée. Bien sûr, tout cela largement illustré d’ images captivantes.

Ce sera une soirée passionnante pour les lecteurs curieux, les amateurs d’art et les férus d’ histoire.

Bref, pour tous les amoureux de la culture française !

Le chant de l'argot​

Geannuleerd i.v.m. storm

par Berry van der Wouw
Frans zingen

Donderdag 17 februari, 20.00 uur

‘t Nut, Warnsveld

Breegraven 1, 7231 JA, Warnsveld

L ’argot, oftewel populair Frans, hoor je overal op straat, in films, op social media en natuurlijk in liedjes. Dit kleurrijke taalgebruik leer je tijdens deze soiree-argot. 

Na een inleiding volgen veel voorbeelden met audio- en videofragmenten, we doen speelse argot oefeningen, een quiz, en zingen pakkende deuntjes die je niet meer loslaten.

L’argot, ou bien le français familier, s’entend un peu partout ; dans les films, dans les medias sociaux et bien sûr dans les chansons. Faites connaissance avec ce langage coloré, pendant cette soirée- argot amusante et instructive, avec des fragments audio- et vidéo, des exercices pratiques et des airs poignants qui vous ne lâcheront plus ! Le tout est suivi d’un quiz.

Simone de Beauvoir

spreker Daan Roovers (Denker des Vaderlands 2019-2021)
i.s.m. Filosofiecafe Zutphen

Zondag 13 maart, 14.30 uur

Koelhuis, Zutphen

Coenensparkstraat 1, 7202 AN, Zutphen

NB
Afwijkende toegangsprijs:
Leden van de Alliance Française Zutphen €10,- 
Niet-leden betalen € 20,-

Simone de Beauvoir, (1908- 1986) existentialiste, filosofe en feministe van het eerste uur, vertegenwoordigt een van Frankrijks meest invloedrijke vrouwen van de 20e eeuw.

Zij is bekend door haar uitgebreide filosofisch en literaire oeuvre, waarvan le deuxième sexe, een feministisch essay, wereldwijd werd omarmd. 
In dit werk stelt de Beauvoir dat verschillen tussen mannen en vrouwen niet aangeboren zijn, maar aangeleerd!

Zijn de opvattingen hieromtrent nog hetzelfde in het huidig tijdsgewricht en hoe zou de huidige “#metoo” beweging in haar feministisch intellectuele kringen zijn ontvangen? 
En hoe actueel zijn haar existentiële opvattingen omtrent individuele vrijheid en individuele verantwoordelijkheid? 

Volgens de Beauvoir is de mens verantwoordelijk voor zichzelf en de wereld om zich heen, een verantwoordelijkheid die niet kan niet worden afgeschoven op anderen of externe factoren.
Hoe verhoudt dit uitgangspunt zich ten opzichte van ons leven tijdens de Covid-pandemie?

Daan Roovers zal ons deze middag meenemen in een verdiepende en inspirerende verhandeling over diverse onderwerpen.

Simone de Beauvoir (1908 – 1986), existentialiste, philosophe et féministe dès la première heure, est l’une des représentantes françaises les plus influentes du 20-ième siècle.

Elle est notamment connue par son oeuvre philosophique et littéraire dont Le deuxième sexe, qui fut mondialement accueilli.

Beauvoir montre dans cet oeuvre que les différences entre hommes et femmes ne sont pas innées mais apprises!

Ses idées sont-elles encore actuelles à ce sujet et comment le mouvement #metoo serait-il accueilli dans  son milieu féministe?

Quelle est l’actualité de ses idées existentielles sur la liberté et la responsabilité individuelles?

D’après Beauvoir, l’homme est responsable pour lui-même et de son monde autour. Une responsabilité qu’on ne peut pas rejeter sur quelqu’un d’autre ni sur des éléments externes.

Quel est le rapport entre ces éléments et notre vie durant la pandémie Covid-19?

Daan Rovers vous emmènera cet après-midi dans un discours approfondi et animé sur plusieurs sujets.

Reserveer uw kaartje voor deze lezing

In verband met het beperkt aantal plaatsen, verzoeken wij u om het onderstaande formulier in te vullen indien u aanwezig wilt zijn bij dit concert.
Hier kunt u kunt ook aangeven van welke Alliance  u lid of cursist bent.
Wilt u per persoon dit formulier invullen?


  Montmartre Mon Amour

  Spreker Andy Arnts
  Nederlandstalige lezing

  Donderdag 14 april, 20.00 uur

  ‘t Nut, Warnsveld

  Breegraven 1, 7231 JA, Warnsveld

  Rond 1900 was Montmartre hét centrum van de artistieke avant-garde en de populairste
  uitgaanswijk van Parijs. Op de ‘Butte’ verrezen talrijke cafés en cabarets die door kunstenaars als Picasso en Modigliani werden bezocht en vereeuwigd.

  Tijdens deze interactieve causerie laat Andy Arnts deze roemruchte tijd herleven met boeiende verhalen, anekdotes, muziek en filmbeelden van Le Chat Noir, Le Lapin Agile en natuurlijk Le Moulin Rouge.

  De bezoekers mogen hun zangtalenten laten horen in legendarische chansons van Aristide Bruant en Yvette Guilbert en maken kennis met de opmerkelijke levens van o.a. revuedanseres La Goulue, kunstenaar Henri de Toulouse-Lautrec en Lolo, de schilderende ezel die op de Salon des Indépendants van 1910 grote bewondering oogstte bij het nietsvermoedende publiek.

  De causerie heeft ook een Facebookpagina.

  Na afloop van de lezing is er gelegenheid om een gesigneerd exemplaar van Andy Arnts’ boeken aan te schaffen.

  Aux environs de 1900 Montmartre fut le centre de l’avant-garde artistique et le quartier de sortie le plus populaire de Paris. On voyait surgir sur ‘la Butte’ de nombreux cafés et cabarets fréquentés et immortalisés par des artistes tels que Picasso et Modigliani.

  Pendant cette conférence interactive Andy Arnts nous fera revivre cette époque glorieuse par des histoires captivantes, des anecdotes, de la musique et des films comme ‘le Chat noir’, Le Lapin Agile et évidemment le Moulin rouge.

  Vous pourrez montrer vos talents de chant dans les chansons légendaires d’Aristide Bruant et d’Yvette Guilbert. Vous ferez également connaissance des vies remarquables de la Goulue, danseuse de la revue, l’artiste Henri de Toulouse-Lautrec et Lolo, l’âne peintre admiré au Salon des indépendants de 1910 par le public ne se doutant de rien.

  Cette conférence figure aussi sur Facebook.

  A la fin de cette soirée, vous aurez la possibilité d’acheter un livre signé d’Andy Arnts.