Algemene ledenvergadering

Alle leden en cursisten zijn van harte uitgenodigd op onze Algemene ledenvergadering op 14 oktober 2021.

Tijdstip: 19.15 uur
Locatie: Nutsgebouw,
Breegraven 1, 7231 JA Warnsveld

Lees hier de notulen van de Algemene ledenvergadering 17 oktober 2019

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen van de vergadering van 17 oktober 2019
 3. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
 4. Wijzigingen in het bestuur
 5. Samenwerking binnen Stedendriehoek
 6. Verslagen over de jaren 2019-2020 en 2020-2021 
  a. Jaarverslag
  b. Financieel verslag
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming kascommissie
 9. Rondvraag en sluiting