Voorwaarden inschrijving

  • Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats als de Alliance Française Deventer genoodzaakt is een cursus te annuleren of wanneer een aspirant cursist niet kan worden geplaatst omdat de cursus is volgeboekt.
  • Lesmateriaal en eventueel examengeld zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. Er kan een bijdrage worden gevraagd voor kopieerkosten.
  • De cursus die bestaat uit lessen van 1,5 uur gaat door bij minimaal 6 cursisten en er zitten maximaal 12 cursisten in een groep. Bij minimaal 4 cursisten gaat de cursus door met lessen van 1 uur en wanneer het aantal van 6 bereikt is, gaan de lessen naar 1,5 uur.
  • Tot de herfstvakantie kunt u (in overleg met de docent en cursuscoördinator) overstappen op een ander niveau.
  • Tijdens de schoolvakanties voor Deventer worden er geen lessen gegeven.
  • De Alliance Française Deventer behoudt zich het recht voor cursussen bij onvoldoende deelname te annuleren.
  • Bij ziekte van een docent wordt in principe voor vervanging gezorgd. Als dit niet lukt en een les niet doorgaat krijgt de cursist bericht middels sms of whatsapp. De uitgevallen les wordt later ingehaald en indien dit niet mogelijk is volgt er restitutie van het lesgeld. Over de ontwikkelingen binnen de Alliance Française Deventer wordt u onder meer via e-mail en/of een digitale nieuwsbrief geïnformeerd. U kunt de verzending stopzetten.
  • De cursus coördinator heeft het recht om bij gebleken noodzaak wijzigingen aan te brengen t.a.v. lesrooster, docenten of locaties.
  • De Alliance Française Deventer legt de door u verstrekte gegevens vast. Deze gegevens staan ter beschikking van de cursusleiding, uw docent en het bestuur. De Alliance Française Deventer vernietigt uw gegevens 2 jaar nadat u met de opleiding ben gestopt. U bent bekend met het privacy statement van Alliance Française Deventer.