In afwachting van de deelnmemers.

  De deelnemers zoeken een plaatsje.

  Het “gatendictee” is uitgedeeld.

  Laetitia geeft uitleg over de spelregels.

  Laetitia leest het dictee voor.

  Goed luisteren!

  Pittige tekst!

   De dictees worden ingenomen door Linda.

   Lastige kwesties worden besproken.

  De drankjes voor de deelnemers worden ingeschonken.

  De dictees worden nagekeken.

  Hoe heb jij het gemaakt?

  In afwachting van de resultaten.

  Het “gatendictee” is gewonnen door Ilse Molijn.

  De 3e prijs van het “Frans dictee” is gewonnen door Margie Nagengast.

   De 2e prijs van het “Frans dictee” is gewonnen door Corrien de Boer-de Wilde.

  De 1e prijs van het “Frans dictee” is gewonnen door  Peter Wouters.