Inschrijfformulier privé online cursus

Inschrijfformulier privé online cursus Alliance Française Den Helder       

(aangepast 06-05-2024)

svp. tekst kopiëren/printen en ondertekend opsturen naar:

Vereniging Alliance Française Den Helder

t.a.v. G. Leegwater, Duinweg 38, 1789 AS Den Helder

Tel.: 06 18 04 85 46

e-mail: cursus.denhelder@afpb.nl

De heer  /  mevrouw

achternaam

 

voornaam

 

adres

 

postcode/woonplaats

 

telefoon

 

e-mail

 

wenst zich in te schrijven voor de privé online cursus Frans voor het cursusjaar 2024 – 2025 

  • Uw startniveau en doelen worden samen met uw docent bepaald.
  • U werkt op eigen tempo met een papier-leermethode (die u kunt houden) begeleidt door uw docent.
  • U ontwikkelt uw mondelinge vaardigheden tijdens de online lessen (wekelijks 45 minuten via Skype). U beslist in overleg met uw docent wanneer de online les plaats vindt.
  • U bent automatisch lid van de Alliance Française Den Helder: u kunt gratis deelnemen aan alle culturele activiteiten (https://www.alliance-francaise.nl/den-helder/cultuur/) en u heeft toegang tot de Culturethèque: online Franse bibliotheek/videotheek (https://www.alliance-francaise.nl/den-helder/cultuur/elementor-2174/ )
  • Kosten (8 online lessen van 45 minuten, exclusief boeken, inclusief lidmaatschap en toegang tot de Culturethèque): €245,00.
  • Kosten vervolgcursus in het zelfde cursusjaar: € 200,00 (8 online lessen van 45 minuten, exclusief boeken, inclusief lidmaatschap en toegang tot de Culturethèque).

Het cursusgeld bedraagt € 245,– en dient vóór aanvang van de cursus o.v.v naam cursist te zijn bijgeschreven

op Bankrekening nr: NL20INGB0000037393 t.n.v.. Penningmeester Alliance Française Den Helder.

Belangrijk:

De Alliance Française Den Helder houdt zich aan de geldende Corona maatregelen welke door de regering en lokale autoriteiten zijn opgelegd.  

Eventueel annuleren van uw aanmelding dient schriftelijk te gebeuren (zie bovenstaand adres).

Bij annuleren zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

  • bij annuleren voor aanvang van de cursus bent u 25 % van het cursusgeld  verschuldigd;
  • bij afmelding na de eerste les zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

Uiteraard maken wij gebruik van gerenommeerde online/internet faciliteiten maar aangezien de werking en veiligheid van online lesgeven afhankelijk is van veel factoren die niet binnen de beïnvloedingsmogelijkheden van de Alliance Française Den Helder vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid hiervoor dragen.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Tijdens de cursus of een activiteit kunnen er foto’s/beeld materiaal gemaakt worden welke op de website van de Alliance Française Den Helder kan worden geplaatst. U kunt deze laten verwijderen via  secr.denhelder@afpb.nl.

□  Na einde cursus geef ik toestemming aan de AFDH om mijn gegevens te bewaren o.a. t.b.v. reünie enz. Ik behoud het recht om mijn toestemming te allen tijde in te trekken. (via secr.denhelder@afpb.nl).

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             

 

 

 

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . .