Inschrijfformulier Juniorencursus Frans

Inschrijfformulier privé online Juniorencursus Frans /kopiëren/printen en ondertekend opsturen naar:

Vereniging Alliance Française Den Helder

t.a.v. G. LeegwaterDuinweg 38, 1789 AS Den Helder

Tel.: 06 18 04 85 46

e-mail: cursus.denhelder@afpb.nl

De heer  /  mevrouw

achternaam

 

voornaam

 

adres

 

postcode/woonplaats

 

telefoon

 

e-mail

 

ouder/verzorger van (voornaam……………………………..achternaam:…………………………….leeftijd: ……)

wenst haar/zijn zoon/dochter in te schrijven voor de privé online Juniorencursus Frans.

  • Er wordt gewerkt op eigen tempo onder begeleiding van een ervaren docent.
  • De doelen worden samen met de docent bepaald.
  • De online lessen duren 30 minuten (Skype). In overleg met de docent wordt bepaald wanneer de online les plaats vindt.
  • Kosten (5 online lessen van 30 minuten, exclusief boeken): € 75,00
  • De cursus kan verlengd worden met blokken van 5 lessen

Het cursusgeld bedraagt € 75,00 en dient vóór aanvang van de cursus o.v.v naam ouder/verzorger te zijn bijgeschreven op Bankrekening nr: NL20INGB0000037393 t.n.v. Penningmeester Alliance Française Den Helder.

Belangrijk:

De Alliance Française Den Helder houdt zich aan de geldende Corona maatregelen welke door de regering en lokale autoriteiten zijn opgelegd.

Eventueel annuleren van uw aanmelding dient schriftelijk te gebeuren (zie bovenstaand adres).

Bij annuleren zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

  • bij annuleren voor aanvang van de cursus bent u 25% van het cursusgeld verschuldigd;
  • bij afmelding na de eerste les zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Tijdens de cursus of een activiteit kunnen er foto’s/beeld materiaal gemaakt worden welke op de website van de Alliance Française Den Helder kan worden geplaatst. U kunt deze laten verwijderen via  secr.denhelder@afpb.nl.

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             

 

 

 

 Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Voor extra informatie: mevrouw C. Pittet (cursus coördinator)

Tel.: 0223 864 206

e-mail: cursus.denhelder@afpb.nl