Inschrijfformulier vakantie opfriscursus Frans 2024

(aangepast 17-01-2024)

Nog niet bekend of het dit jaar gegeven wordt.
Inschrijfformulier vakantie opfriscursus Frans Den Helder       

svp. tekst kopiëren/printen en ondertekend opsturen naar:

Vereniging Alliance Française Den Helder
t.a.v. G. Leegwater, Duinweg 38, 1789 AS Den Helder

Tel.: 06 18 04 85 46

e-mail: cursus.denhelder@afpb.nl

De heer  /  mevrouw

achternaam

 

voornaam

 

adres

 

postcode/woonplaats

 

telefoon

 

e-mail

 

wenst zich in te schrijven voor de vakantie opfriscursus Frans voor het cursusjaar 2022.

Het cursusgeld bedraagt € 80,– en dient vóór aanvang van de cursus o.v.v. naam cursist te zijn bijgeschreven op Bankrekening nr.: NL20INGB0000037393 t.n.v.. Penningmeester Alliance Française Den Helder.

De cursus start donderdag 14 april 2022 en eindigt donderdag 23 juni 2022. De cursus bestaat uit 8 lessen van 75 minuten. De cursus wordt gegeven in het ROC Kop van NoordHolland, Kievitstraat 31, Den Helder. Aanvang van de lessen 19.30 uur. Enige kennis van de Franse taal is gewenst.

Belangrijk:

  • De Alliance Française Den Helder houdt zich aan de geldende Corona maatregelen welke door de regering en lokale autoriteiten zijn opgelegd. Als de lessen niet op locatie gegeven kunnen/mogen worden, bieden wij de lessen online aan.
  • Voor alle cursussen geldt dat bij onvoldoende belangstelling de cursus niet doorgaat.
  • Eventueel annuleren van uw aanmelding dient schriftelijk te gebeuren (zie bovenstaand adres).

Bij annuleren zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

  • annuleren tot 10 april 2022 is kosteloos;
  • bij annuleren van 10 april t/m 14 april 2022 is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
  • bij afmelding na de eerste les op 14 april 2022 zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Tijdens de cursus of een activiteit kunnen er foto’s/beeld materiaal gemaakt worden welke op de website van de Alliance Française Den Helder (AFDH) kan worden geplaatst. U kunt deze laten verwijderen via  secr.denhelder@afpb.nl.

□ Na het einde van de cursus geef ik toestemming aan de AFDH om mijn gegevens te bewaren o.a. t.b.v. reünie enz. Ik behoud het recht om mijn toestemming te allen tijde in te trekken. (via secr.denhelder@afpb.nl).

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             

 

 Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..