Lid worden van de Alliance Française Den Helder

Lidmaatschap Alliance Française Den Helder

Het lidmaatschap

(aangepast 25-04-2022)

De afdeling Den Helder is een zelfstandige rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar onder nr. 40635099.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het cursusjaar en loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd met één jaar.
Beëindigen van het lidmaatschap kunt u, vóór 1 juli van het verenigingsjaar, schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur van de afdeling Den Helder.
Cursisten zijn gratis lid van de vereniging. 
Bent u geen cursist en wilt u de Alliance Française Den Helder ondersteunen dan kunt u lid worden. 
Contributie per cursusjaar:
per persoon:  € 30,–
per echtpaar: € 50,–
 
Het lidmaatschap van de Alliance Française biedt voordelen zoals:

Alle evenementen georganiseerd door Alliance Française Den Helder zijn gratis toegankelijk voor leden 
(in sommige gevallen wordt een kleine bijdrage gevraagd).

De evenementen die jaarlijks (onder voorbehoud) worden georganiseerd:

 • 2x per jaar lezing (normaal € 8,00 p.p. per lezing)
 • 2x per jaar soirée musicale (normaal € 10,00 p.p. per soirée)
 • 1x per jaar deelname aan het Frans dictee
 • 1x per jaar toegang tot Franse film aansluitend aan de Algemene ledenvergadering (normaal € 8,00 p.p.)
 • 1x toegang tot de slotavond (introducés € 8,00 p.p.)
 • reductie € 20,00 p.p. bij deelname aan reis Parijs

Op vertoon van de Carte Nationale heeft u toegang tot lezingen, theater- en filmvoorstellingen van andere afdelingen van de Alliance Française of samenwerkende instellingen. Entree tegen de condities die gelden voor de leden van desbetreffende afdelingen.

Contact Lezersservice “En Route” klik hier

Wilt u lid worden of wilt u meer informatie dan kunt u via de mail contact opnemen met onze penningmeester. Klik hier

 
Betaling contributie en/of cursusgeld:
– rekeningnummer NL20 INGB 0000 0373 93 onder vermelding van uw naam.
– t.n.v. penningmeester Alliance Française Den Helder

Inschrijfformulier

  De contributie bedraagt slechts € 30,00 per persoon per jaar, of € 50,00 per paar per jaar.
  Ik kies voor: een persooneen paar

   

  Uw voorletters en roepnaam (verplicht)

  Uw achternaam (verplicht)

  Voorletters en roepnaam partner

  Achternaam partner

  Uw straat en huisnummer (verplicht)

  Uw postcode en woonplaats (verplicht)

  Uw telefoonnummer (mobiel) (verplicht)

  Uw E-mail adres (verplicht)

   

   

  IBANNUMMER

  Ten name van

  Woonplaats

  Hoe bent u in contact gekomen met de Alliance Den-Helder?

   

  Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een email ter bevestiging. Het komt voor dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terecht komt.