Inschrijfformulier Den Helder

Inschrijfformulier Den Helder

Via onderstaand formulier schrijft u zich in voor de cursus algemeen Frans voor het cursusjaar 2024 – 2025

Het cursusgeld bedraagt € 175,– en dient vóór aanvang van de cursus o.v.v. naam cursist te zijn bijgeschreven op Bankrekening nr.: NL20INGB0000037393 t.n.v.. Penningmeester Alliance Française Den Helder.

De docent zal aangeven welke methode gebruikt wordt. Tenzij de docent anders aangeeft, dient u de boeken zelf te bestellen. De docent zorgt voor lesmateriaal voor de eerste les op 3 oktober. Wij nemen in de week vóór de eerste les contact met u op voor wat betreft de indeling van de groepen.

Belangrijk:

 • Voor alle cursussen geldt dat de cursus alleen doorgaat bij voldoende belangstelling.
 • Eventueel annuleren van uw aanmelding dient schriftelijk te gebeuren (zie bovenstaand adres).

Bij annuleren zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

 • annuleren tot 25 september 2024 is kosteloos;
 • bij annuleren van 25 september t/m 3 oktober 2024 is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
 • bij afmelding na de eerste les op 3 oktober 2024 zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Tijdens de cursus of een activiteit kunnen er foto’s/filmpjes gemaakt worden die op de website van de Alliance Française Den Helder (AFDH) kunnen worden geplaatst. U kunt deze laten verwijderen via  secr.denhelder@afpb.nl.

Niveau

Twijfelt u over uw niveau, dan kunt u de niveautest doen op onze site of de inschrijfavond bezoeken.

Ook onze docenten helpen u graag om het juiste niveau te kiezen en tijdens de cursus kunt u altijd van niveau veranderen. Ook is het mogelijk om een niveautest te doen online

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode en woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Vooropleiding Frans/ervaring met de Franse taal

  Gewenste niveau

  Opmerkingen/bijzonderheden

  U ontvangt een automatische bevestiging na het verzenden van het formulier. Controleer ook uw spambox, het kan zijn dat de e-mail daar in terecht komt.

  Contactgegevens

  Vereniging Alliance Française Den Helder
  t.a.v. mevr. G. Leegwater, Duinweg 38, 1789 AS HUISDUINEN

  Tel.: 06-18048546 e-mail: cursus.denhelder@afpb.nl

  Inschrijfformulier cursus algemeen Frans Den Helder       

  svp tekst kopiëren/printen en ondertekend opsturen naar:

  Vereniging Alliance Française Den Helder
  t.a.v. mevr. G. Leegwater, Duinweg 38, 1789 AS HUISDUINEN          
  Tel.: 06-18048546       e-mail: cursus.denhelder@afpb.nl

   

  De heer  /  mevrouw

  achternaam

                                                                                                                      

  voornaam

   

  adres

   

  postcode/woonplaats

   

  telefoon

   

  e-mail

   

   

  schrijft zich in voor de cursus algemeen Frans voor het cursusjaar 2024 – 2025

   

  Het cursusgeld bedraagt € 175,– en dient vóór aanvang van de cursus o.v.v. naam cursist te zijn bijgeschreven

  op Bankrekening nr.: NL20INGB0000037393 t.n.v.. Penningmeester Alliance Française Den Helder.

   

  De docent zal aangeven welke methode gebruikt wordt. Tenzij de docent anders aangeeft, dient u de boeken zelf te bestellen. De docent zorgt voor lesmateriaal voor de eerste les op 3 oktober. Wij nemen in de week vóór de eerste les contact met u op voor wat betreft de indeling van de groepen.

   

  Belangrijk:

  • Voor alle cursussen geldt dat de cursus alleen doorgaat bij voldoende belangstelling.
  • Eventueel annuleren van uw aanmelding dient schriftelijk te gebeuren (zie bovenstaand adres).

  Bij annuleren zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

  • annuleren tot 25 september 2024 is kosteloos;
  • bij annuleren van 25 september t/m 3 oktober 2024 is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
  • bij afmelding na de eerste les op 3 oktober 2024 zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

  □ Ik meld mij aan voor de Nieuwsbrief.

   

  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  Tijdens de cursus of een activiteit kunnen er foto’s/filmpjes gemaakt worden die op de website van de Alliance Française Den Helder (AFDH) kunnen worden geplaatst. U kunt deze laten verwijderen via  secr.denhelder@afpb.nl.

  □ Hierbij geef ik toestemming aan de AFDH om mijn gegevens na beëindiging van de cursus te bewaren o.a. t.b.v. een reünie enz. Ik behoud het recht om mijn toestemming te allen tijde in te trekken. (via secr.denhelder@afpb.nl).

   

   

   

   

  Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             

   

   

   

   

   

  Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..