Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Alliance Française Den Helder is gehouden aan de wet Algemene gegevensbescherming  (AVG).

Via  Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u het privacyleleid van de Alliance Den Helder inzien!