Cursussen

Praktische informatie

Cursusjaar 2021 – 2022

De Alliance Française Den Helder biedt taalcursussen aan voor een ieder die de Franse taal wil leren of zich er verder in wil bekwamen. De cursussen zijn er primair op gericht de spreekvaardigheid te vergroten.

De lessen worden gegeven door vakkundige docenten.

Er zijn mogelijkheden voor zowel absolute beginners als voor vergevorderden.

Afhankelijk van de reeds aanwezige kennis van de Franse taal kan men op ieder niveau aan een cursus beginnen.

De cursussen worden gegeven in Den Helder en bij voldoende deelname ook in Den Burg (Texel).

Tussentijds instromen is mogelijk. Voor meer informatie: klik hier

Cursussen:

De cursussen bestaan uit 20 lessen van + 1½ uur.

De lessen worden gegeven in Den Helder op donderdagavond en op Texel op dinsdagavond.

De lestijden in Den Helder zijn afhankelijk van uw niveau-indeling:
van 18.45 tot 20.10 uur of
van 20.15 tot 21.40 uur  

De cursussen in Den Helder beginnen op donderdag 7 oktober 2021.

Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.

Het cursusjaar loopt van 7 oktober 2021 t/m medio april 2022 en wordt afgesloten met een Kaas- en wijnavond op 8 april 2022 (wijzigingen voorbehouden).

De kosten van de gehele cursus bedragen € 165,– (exclusief lesmateriaal).

Informatieavond:
Tijdens de informatie- en inschrijfavond geven de docenten persoonlijk advies en kunt u samen bepalen in welke groep u het best op uw plaats bent. Ook kunt u een proefles bijwonen (diverse niveaus). Tevens kunt u de cursusboeken inzien.

Privéles:

Vanaf dit cursusjaar is het mogelijk om on-line privéles te volgen bij de Alliance Française Den Helder. De cursus wordt in overleg met u op maat gemaakt ongeacht uw niveau. Kosten € 30,00 per les van 45 minuten. Minimaal 8 lessen. De lessen worden gegeven door een zeer ervaren docent. Native speaker. Zie website.

Voor informatie kunt u contact opnemen met mw. C.Pittet of mw. L. de Koster -Teissier.

Informatieavond kunt u bezoeken:

datum 9 september 2021
tijd19.30 uur tot 21.00 uur
locatie                                 

ROC Kop van Noord-Holland

Kievitstraat 31

Den Helder

 

Inlichtingen over de cursussen kunt u inwinnen bij:

mw. C.Pittet
0223 864 206
06 287 850 66

(cursuscoördinator)

mw. L.C.J. de Koster – Teissier0223-647018
  
 
 
  
  

1

De cursussen worden gegeven in Den Helder

   ROC Kop van Noord-Holland

Kievitstraat 31

  Den Helder

Informatie: Coralie Pittet, 

0223-694632  

06 287 850 66

 Cursuscoördinatrice

                                 

 

 

Cursus  Texel

Informatie: Coralie Pittet

0223-694632

06-28785066

 Cursuscoördinatrice