Niveau indeling

28-04-2022

De Alliance Française Den Helder biedt algemene cursussen Frans
aan voor iedereen; er zijn cursussen voor de echte beginner tot de
vergevorderde.

De doelstelling van de cursussen is het ontwikkelen van het begrijpen en met zelfvertrouwen spreken van de Franse taal. De docenten streven naar een gezellige en informele sfeer tijdens de lessen. Grammatica komt natuurlijk aan bod, maar met de nadruk op de directe toepassing van de regels. Tijdens de lessen krijgt u ook interessante informatie over de Franstalige cultuur van zowel binnen als buiten Frankrijk.

Niveau’s:

Absolute beginners of beginners met enige kennis: U leert basisinformatie over uzelf en alledaagse thema’s (b.v. familie, werk, woonplaats, boodschappen) te geven en begrijpen, eenvoudige vragen te stellen en korte sociale gesprekjes in het Frans te voeren.

Meer gevorderde beginners: De basiswoordenschat wordt verder verdiept. U oefent met het maken van complexere zinnen en het voeren van langere gesprekken over alledaagse situaties.

Halfgevorderden: U leert gesprekken, onder meer uit de media, over algemene onderwerpen te begrijpen. U leert over gebeurtenissen, ervaringen en plannen te vertellen en u kunt zich handhaven in de meeste situaties die zich tijdens een reis in een Franstalig land kunnen voordoen.

Gevorderden: U leert gesprekken over een breder scala van onderwerpen te onderhouden, zoals gesprekken over uw interessegebied en over actualiteiten. Ook leert u een standpunt uit te leggen.

Vergevorderden: Uw kennis over de Franse taal wordt verder verdiept waarbij u leert steeds preciezer en spontaner te communiceren.

Onze cursussen voldoen aan het Europees Referentiekader (ERK): https://www.alliance-francaise.nl/den-helder/cursus/europees-referentiekader/  

Heeft u vragen neem dan contact op met onze cursuscoördinator.