Niveau indeling

De Alliance Française Den Helder biedt algemene cursussen Frans
aan voor iedereen, variërend van de echte beginners tot de
vergevorderden.
Onze cursussen voldoen aan het Europees Referentiekader
(ERK). Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden (luistervaardigheid,
leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid en interactie) op
zes niveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2).

Niveau indeling
A1.1Beginner/débutant: cursist zonder enige kennis van de Franse taal.
A1.2

Beginner/débutant: cursist die niveau A1.1  heeft gevolgd en voor nieuwe cursisten met enige kennis van de Franse taal.

A1.3   Beginner/débutant: cursist die niveau A1.2 heeft gevolgd en voor nieuwe cursisten met enige kennis van de Franse taal.
A2.1  Enigszins gevorderde/élémentaire: cursist die niveau A1.3 heeft gevolgd en nieuwe cursisten met een redelijke kennis van de Franse taal.
 A2.2Enigszins gevorderde/élémentaire: cursist die niveau A2.1 heeft gevolgd en nieuwe cursisten met een redelijke  kennis van de Franse taal.
B1   Gevorderde/avancé: in deze groep kunt u uw kennis van de Franse taal perfectioneren.
B2Vergevorderde/trés avancé: vaardige gebruiker. In deze groep kunt u uw taal verder perfectioneren.
 
 Lesmateriaal 
A1. 1 Voyage  (in overleg met docent) tekstboek en werkboek
 A1.2 Voyage  (in overleg met docent) tekstboek en werkboek
 A1.3Voyage  (in overleg met docent) tekstboek en werkboek
A2.1Voyage  (in overleg met docent) tekstboek en werkboek
A2.2Voyage  (in overleg met docent) tekstboek en werkboek
 B1Voyage  (in overleg met docent) tekstboek en werkboek
B2Voyage  (in overleg met docent) tekstboek en werkboek