Wat is de Alliance Française?

Geschiedenis Alliance Française

De Alliance Française (opgericht in 1883) is een wereldwijde organisatie en valt onder het Franse ministerie van Cultuur.
Wij hebben als doel de Franse taal en cultuur te bevorderen en te verspreiden.  

Al in 1883 werd in Parijs door Paul Camcon de Alliance Française opgericht. Al meteen na de oprichting melden zich geleerden, schrijvers en diplomaten aan als lid, waaronder Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur en Jules Verne. De doelstelling was, evenals nu nog steeds, het verbreiden van de Frans taal en cultuur. Vanuit deze gedacht zijn er door vrienden van Frankrijk in de gehele wereld afdelingen gesticht.

In die tijd was Frans nog een hoftaal en mede daardoor heeft de Franse taal heel lang het aanzien gehad van een taal voor “deftige mensen”. Hoewel koningin Emma het Frans als hoftaal had afgeschaft, hebben de 34 afdelingen van de Alliance Française in Nederland nog lang de naam gehad een beetje elitair te zijn. Het aanbod van de conferences was weinig gevarieerd, soms wat theoretisch en er werd altijd Frans gesproken.

In Nederland werd de Alliance Française des Pays-Bas opgericht in 1888. In Nederland zijn er 34 afdelingen, waarbij meer dan 10.000 mensen zijn betrokken. Er zijn circa 7.000 cursisten die Frans studeren, op allerlei niveaus, begeleid door 250 docenten, die opgeleid zijn in de Franse taal.

Afdeling Apeldoorn

De afdeling Apeldoorn is opgericht in 1949. Met een enthousiast bestuur willen wij mensen in contact te brengen met de Franse taal en cultuur. Maak hier kennis met ons bestuur.

Alliance Française Apeldoorn organiseert taalcursussen op verschillende niveaus (van beginners tot gevorderden)

Deze lessen zijn gebaseerd op het ontwikkelen van de spreekvaardigheid, maar ook op het uitbreiden van uw vocabulaire en kennis over Frankrijk en de Fransen. Er wordt gediscussieerd over actuele onderwerpen met betrekking tot cultuur, politiek en maatschappij.

Aanvullende bijeenkomsten om uw Franse uitspraak te verbeteren.

Een van te voren gelezen roman wordt op een interactieve manier besproken.

Bij de docente thuis worden Franse (streek)gerechten bereid en genuttigd.

Naast en ter aanvulling van het Franstalige onderwijs biedt de Alliance Française Apeldoorn tal van culturele activiteiten met lezingen over film, geschiedenis, chansons, theater, reizen in Frankrijk, kunst etc. Bovendien wordt er regelmatig café français gehouden Deze activiteiten zijn te vinden bij culturele activiteiten.

1949: Burgemeester des Tombes is erevoorzitter van Alliance Française Apeldoorn
De toenmalige burgemeester des Tombe heeft veel bijgedragen aan het ontstaan van Alliance Française Apeldoorn. Hij werd tot erevoorzitter benoemd, toen het bestuur van AF Apeldoorn eind 1949 werd geïnstalleerd. Na zijn pensionering was hij van 1972-1985 voorzitter van AF Apeldoorn. De eerste voorzitster was getrouwd met een officier. In die tijd zorgde het leger voor veel leden. Generaal Couzy was voor Des Tombe voorzitter van AF Apeldoorn.
1978: Start Cursussen Frans
Vanaf 1978 worden er cursussen Frans gegeven. Vanaf de jaren 80 kwamen vakantiecursussen, kindercursussen, conversatie- en literatuurcursussen en cursussen voor het bedrijfsleven erbij. Van 1980 – 2005 konden cursisten opgeleid worden voor de diploma’s van de Alliance Française in Parijs. In de jaren 80 en 90 werd samen met Orpheus Franstalige toneelvoorstellingen georganiseerd. Na zijn overlijden in 1987 wordt in maart de cultuurlezing als postuum eerbetoon de 'Des Tombelezing' genoemd, die beurtelings door de Alliance Française en de Apeldoornse OKW wordt georganiseerd.
1999: Het 50 jarig bestaan in Apeldoorn
Het 50 jarig bestaan is in december 1999 uitgebreid gevierd in Orpheus met een receptie en een concert met Franse muziek (door het orkest VIE), waar de ambassadeur van Frankrijk, de burgemeester van Apeldoorn, vertegenwoordigers van de Alliances in Nederland en veel leden aanwezig waren.
Et aprés....
Van 2002- 2015 werd de ‘dimanche des membres’ (dimdem) in de Wilde Pieters georganiseerd. De leden van AF Apeldoorn kwamen in september bij elkaar tijdens een diner voorafgegaan door een voorstelling.