Privacy- en cookieverklaring

Privacyreglement Alliance Française Apeldoorn
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Jouw privacy is belangrijk voor Alliance Française Apeldoorn. Wij zullen jouw privacy zoveel mogelijk respecteren en ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring laten we zien welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen. 

Algemeen 
De Stichting Alliance Française Apeldoorn gaat met jouw persoonsgegevens om zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Opslag persoonsgegevens
Doel
Wanneer je je inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij van jou een aantal gegevens nodig:  

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Ibannummer


Gebruik

Alliance Française Apeldoorn gebruikt  deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of ledenadministratie en voor communicatie van de nieuwsbrief. Jouw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. 

Bewaartermijn
Jouw gegevens worden verwijderd, zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven, dan zal dat nooit langer zijn dan twee jaar.  

Rechten
Als je jouw gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over jou opgeslagen gegevens stuur dan een e-mail met daarin jouw verzoek naar: secr.apeldoorn@afpb.nl 

E-mails
Via een speciaal aanmeldformulier op deze website kun je je aanmelden voor de (digitale) nieuwsbrief. Deze is te vinden in onze footer.
Deze nieuwsbrief wordt regelmatig verstuurd om jou op de hoogte te houden van onze culturele activiteiten en je te attenderen op evenementen met een Frans karakter. Bij de e-mails die wij sturen worden gegevens opgeslagen in ons mailingsysteem (MailPoet), die vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke link(s) je heeft geklikt. Dit doen wij om onze mailings te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op voorkeuren van de ontvangers.  

Afmelden nieuwsbrief
Via een afmeldlink onderaan de mail word je te allen tijde de mogelijkheid geboden je uit te schrijven voor onze nieuwsbrief (“opt-out”). Je kunt jezelf dus afmelden. 

Cookies
Om deze site zo goed mogelijk in te richten verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals uw domeinnaam, de bezochte pagina’s, en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. Je kunt jouw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal functioneren. 

Alliance Française Apeldoorn heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden. 

Klachten
Als je een klacht hebt over onze handhaving van de privacyregels kunt u zich richten tot de secretaris  Marij Bosma (secr.apeldoorn@afpb.nl) Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgevens. Kijk op:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
Onze voorkeur gaat uit om dit eerst met ons te bespreken middels een e-mail naar secr.apeldoorn@afpb.nl zodat wij mogelijkheid hebben om op jouw klacht te reageren en zodoende actie hierop te ondernemen. 

N.b. Alliance Française Apeldoorn behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende privacyverklaring weergegeven.