Onze algemene voorwaarden

  1. De Alliance Française Apeldoorn verplicht zich de lessen te doen plaatsvinden onder leiding van door haar bekwaam geachte docenten.
  2. Bij ziekte van docenten verplicht de Alliance Française Apeldoorn zich om alle mogelijke maatregelen te treffen om de lessen normaal doorgang te doen vinden.
  3. De cursus vindt alleen plaats bij voldoende inschrijvingen. 
  4. Annulering van de inschrijving vóór aanvang van de cursus. Restitutie: Het reeds betaalde cursusgeld minus 20 euro administratiekosten. 
  5. Na aanvang van de cursus bestaat geen recht meer op restitutie, ongeacht de reden van afmelding/verhindering. 
  6. De Alliance Française is niet aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke bezittingen.