Atelier Prononciation

Het atelier Prononciation (=Uitspraak) is op aanvraag; men betaalt een bedrag van Eur 90 voor 6 lessen, die later worden gepland. Het is net als een “strippenkaart”. Elke keer zal het atelier maximaal 1/2 uur – 3/4 uur duren; de groep zal niet groter zijn dan 2 – 3 personen.

L’atelier Prononciation est sur demande;l’apprenant paie un montant de Eur 90 pour 6 leçons, qui seront planifiées plus tard (système ” strippenkaart”). A chaque fois, la leçon sera d’une durée 1/2 h – 3/4 h et ceci en groupe de 2 – 3 personnes maximum.

Rooster

Dinsdag

Tijden

Docente

Atelier Prononciation  1

18:00-18:45

Marjolein Kruunenberg

Atelier Prononciation  2

20:30-21:15

Marjolein Kruunenberg

Atelier Prononciation  3

21:15-22 :00 

Marjolein Kruunenberg

Locatie leslokaal

Koop hier het Atelier Prononciation