Europees referentiekader voor talen

Cadre Européen Commun de Référence (CECR)

Niveaus

 

Codes

 

Verklaring

 

ERK-A1
Beginners I
Beginners II

ERK-A2
Beginners III
Beginners IV

ERK-B1
Gevorderden I
Gevorderden II

ERK-B2
Gevorderden III

A1
A1.1
A1.2

A2
A2.1
A2.2

B1
B1.1
B1.1

B2
B2.1
B2.2

Zeer eenvoudige communicatie
Beginners zonder enige kennis van de taal
Circa 2 jaar schoolfrans

Eenvoudige communicatie
Circa 3 jaar schoolfrans
Circa 3 à 4 jaar Frans met redelijk parate kennis

Standaard eenvoudige communicatie
Circa 4 à 5 jaar schoolfrans
Gevorderden met eindexamen Frans Havo/Vwo

Normale communicatie
Voldoende kennis en een goede spreekvaardigheid
Verbetering van de taalvaardigheden

ERK-A1 Beginners I Beginners II

Zeer eenvoudige communicatie
Beginners zonder enige kennis van de taal
Circa 2 jaar schoolfrans

ERK-A2 Beginners III Beginners IV

Eenvoudige communicatie
Circa 3 jaar schoolfrans
Circa 3 à 4 jaar Frans met redelijk parate kennis

ERK-B1 Gevorderden I Gevorderden II

Standaard eenvoudige communicatie
Circa 4 à 5 jaar schoolfrans
Gevorderden met eindexamen Frans Havo/Vwo

ERK-B2 Gevorderden III

Normale communicatie
Voldoende kennis en een goede spreekvaardigheid
Verbetering van de taalvaardigheden

De niveaus van de cursussen van de Alliance Française zijn gebaseerd op het gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen: het ERK.
Dit kader is een richtlijn, die is vastgesteld door de Raad van Europa om de vorderingen van leerlingen en studenten te beschrijven.