Een mooi einddoel van een Franse taalcursus zou een zogenoemd 'DELF' examen kunnen zijn.
Dit is een diploma welke wordt uitgegeven door het Franse ministerie van Onderwijs aan non-native sprekers van de Franse taal.
Wil je hier meer over weten? Lees dan verder.

Klik op het logo om naar de DELF website te gaan
Oefenen voor het DELF examen?

Je kunt je kennis van de Franse taal laten vastleggen met een internationaal erkend diploma. De examens DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) en DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) worden gemaakt door het Franse CITO (CIEP) en worden over de hele wereld, ook in Frankrijk, erkend.

Niveaus
De DELF en de DALF bestaan uit zes verschillende diploma’s. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (van laag naar hoog: A1, A2, B1, B2, C1, C2).
– DELF B1 en B2 (onafhankelijke gebruiker)
– DALF C1 en C2 (vaardige gebruiker)
– niveaus A1 en A2 op aanvraag en bij voldoende belangstelling

Examen 
Tijdens de examens komen de volgende vaardigheden aan bod: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid en luistervaardigheid.

Data 
De examens vinden jaarlijks plaats in juni.

Kosten 
De kosten van het examen verschillen per niveau:
B1: 120 euro
B2: 140 euro
C1: 180 euro
C2: 180 euro

Tijdsplanning  
Reserveer de hele dag voor je examen. Hierdoor kun je je voldoende voorbereiden voor elk examenonderdeel.
Precieze tijdstippen worden later bekend gemaakt als onze planning voor mondelinge examens definitief is.