Inschrijfformulier Cursussen

  Voorletters en Roepnaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Straat en huisnummer (verplicht)

  Postcode en Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer (mobiel) (verplicht)

  E-mail adres

  Geboortejaar

  IBANNUMMER

  Ten name van

  Vooropleiding Frans

  Eerder gevolgde cursus(sen):

  Wenst zich in te schrijven voor de cursus:

  Betalingswijze: Automatische incasso in één termijn.

  Ondergetekende machtigt de Alliance Française Apeldoorn om van bovenvermelde bank- of girorekening het verschuldigde bedrag af te schrijven. Ondergetekende verbindt zich tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.
  €240,- voor taalcursus en conversatiecursussen B*/C*
  €90,- Chantez-vous français* en S’il vous plume*
  €60,- Club de lecture

  Het bedrag zal halverwege Oktober door ons worden geïncasseerd.

  Uw bericht

  N.b. Bij elke aanvraag sturen wij een email ter bevestiging. Het komt voor dat onze reactie op uw aanvraag in de "spam" box terecht komt.
  Met het ondertekenen van dit formulier stemt u erin toe dat de Alliance Française Apeldoorn deze gegevens binnen het kader van de AVG voor interne administratieve en organisatorische doeleinden gebruikt.