Cours privés

Lessen op maat en zakelijk Frans

– Privélessen op elk gewenst niveau aan particulieren of in kleine groepjes.
– Zakelijk Frans in bedrijfsverband (In-company lessen of workshops).
– Bijlessen aan middelbare scholieren.
– Nederlands aan Franstaligen.

Tarieven particulieren

1 cursist:       € 50.- per uur

2 cursisten:   € 70.- per uur

3 cursisten:   € 90.- per uur

Tarieven kind

1 kind:            € 35.- per uur 

Tarieven bedrijven

1 cursist:                 € 70.- per uur excl. BTW

2 cursisten:             € 90.- per uur excl. BTW

3 t/m 5 cursisten:  € 110.- per uur per groep excl. BTW 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze cursuscoördinatrice:

Catherine Groenevelt:     telefoon 06 51 39 40 21 of mailen naar: cursus.amersfoort@afpb.nl