Cursussen 2020 - 2021

De cursussen zijn gestart op 21 september (week 39). Tussentijds inschrijven is altijd mogelijk. Een cursus omvat 25 lessen per jaar. In de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Cursisten hebben gratis toegang tot de culturele bijeenkomsten die de Alliance Française Amersfoort elk jaar organiseert. 

Voor onze online cursussen zie onder ‘Nos cours en ligne’

INSCHRIJVEN

Als u hieronder de cursus van uw keuze heeft aangeklikt, verschijnt er een formulier waarop u uw naam, adres en enkele andere gegevens kunt invullen. Daarna wordt u verder geleid naar de betalingsprocedure via  iDEAL. Zodra u heeft betaald, bent u ingeschreven. U ontvangt uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus een mail van de cursuscoördinatrice met details over de cursus. 

Cursuslocatie: Corderius College, De Ganskuijl 105, 3817 EZ Amersfoort, met uitzondering van de cursus Conversatie op dinsdagmorgen, die plaatsvindt in De Nieuwe Kerk, Leusderweg 110, 3817 KC Amersfoort (zie kaartjes hieronder).

Cursus Frans, Niveau A1 — Basisniveau 1

De cursist bouwt een woordenschat op en leert zich in het Frans te redden bij het voeren van een gesprek over een vertrouwd onderwerp, het inwinnen van inlichtingen, het schrijven van een eenvoudige brief, enz.

Niveau A1a

Beginners zonder enige kennis van de taal.

Dinsdag: 19.30 – 21.00 uur

25 lessen van 1,5 uur  •  kosten: € 265,-

Niveau A1b

Beginners met enige kennis van de taal (circa 2 jaar Frans op school).

Maandag: 19.30 – 21.00 uur

25 lessen van 1,5 uur  •  kosten: € 265,-

Cursus Frans, Niveau A2 — Basisniveau 2

Deze cursussen bouwen voort op het geleerde van niveau A1 en zijn bestemd voor de enigszins gevorderden. 

Niveau A2a

Enigszins gevorderden die op school 3 jaar Frans hebben gehad.

Maandag: 19.30 – 21.00 uur
Woensdag: 19.30 – 21.00 uur

25 lessen van 1,5 uur  •  kosten: € 265,-

Niveau A2b

Enigszins gevorderden met een redelijk parate kennis (3 à 4 jaar Frans op school).

Dinsdag: 19.30 – 21.00 uur
Woensdag: 19.30 – 21.00 uur

25 lessen van 1,5 uur  •  kosten: € 265,-

Cursus Frans, Niveau B1 — Gevorderden 1

Aan de hand van alledaagse onderwerpen wordt de woordenschat vergroot evenals de grammaticale basiskennis. Hierna is men in staat om gemakkelijk artikelen uit de krant te lezen en eenvoudige radio- en televisieprogramma’s te volgen, om eenvoudige gesprekken te voeren.

Niveau B1a

Gevorderden met 4 à 5 jaar Frans op school of vmbo-examen Frans.

Maandag: 19.30 – 21.00 uur

25 lessen van 1,5 uur  •  kosten: € 265,-

Niveau B1b

Gevorderden met eindexamen Frans havo of vwo.

Dinsdag: 19.30 – 21.00 uur

25 lessen van 1,5 uur  •  kosten: € 265,-

Cursus Frans, Niveau B2 — Gevorderden 2

Dit niveau is bestemd voor gevorderden die hun eerder verworven kennis van het Frans willen vergroten en verdiepen. Er is veel aandacht voor de Franse cultuur en samenleving. Na deze cursus is men in staat om actief te discussiëren en opiniestukken te lezen.

Niveau B2b

Het vervolg op niveau B2a: vergroting van de spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid.

Maandag: 19.30 – 21.00 uur

25 lessen van 1,5 uur  •  kosten: € 265,-

Niveau B2c

Verdere verdieping en verrijking van de taalvaardigheden.

Dinsdag: 19.30 – 21.00 uur

25 lessen van 1,5 uur  •  kosten: € 265,-

Cursus Frans, Niveau C — & Civilisation

De cursussen Civilisation & Culture zijn bestemd voor de (zeer) vergevorderden. Op verschillende manieren komt de Franse maatschappij aan de orde met onderwerpen die betrekking hebben op actualiteit, geschiedenis, kunst en cultuur en kennis van Frankrijk. Als men deze cursus heeft gevolgd, kan men gemakkelijk overweg met een verscheidenheid aan situaties in het sociale leven en het privéleven. Er  wordt veel gediscussieerd over de aangesneden onderwerpen. Internet is een vaak gebruikte bron van informatie.

Niveau C1 Culture & Civilisation (max. 10)

Maandag: 19.30 – 21.00 uur

25 lessen van 1,5 uur  •  kosten: € 265,-

Niveau C2 Culture & Civilisation (max. 10)

Woensdag: 19.30 – 21.00 uur

25 lessen van 1,5 uur  •  kosten: € 265,-

Overige cursussen

Conversatie met 6 lessen grammatica, B2

Maandag : 19.30  – 21.00 uur

25 lessen van 1,5 uur  •  kosten: € 265,-

Conversatie, niveau B2

Dinsdag: 10.30 – 12.00 uur

25 lessen van 1,5 uur  •  kosten: € 265,-

Locatie: de Nieuwe Kerk, Leusderweg. Zie hieronder.

Cursuslocatie:
Corderius College, De Ganskuijl 105,
3817EZ Amersfoort

Informatie: Cursuscoördinatrice Madame Catherine Groenevelt
Telefoon   06 51 39 40 21

E-mail: cursus.amersfoort@afpb.nl

Cursuslocatie Conversatie niveau B2 op dinsdagmorgen:
de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110, 3817KC Amersfoort (ingang Daltonstraat)    

Informatie: Cursuscoördinatrice Mme Catherine Groenevelt
Telefoon   06 51 39 40 21

E-mail: cursus.amersfoort@afpb.nl