Wat is de Alliance Française?

Geschiedenis Alliance Française

De Alliance Française (opgericht in 1883) is een wereldwijde organisatie, die valt onder het Franse ministerie van Cultuur. De doelstelling was en is nog steeds het verbreiden van de Franse taal en cultuur.

Paul Camcon nam in 1883, in Parijs, het voortouw voor de oprichting van de Alliance Française. Al meteen na de oprichting meldden zich wetenschappers, schrijvers en diplomaten aan als lid, onder wie Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur en Jules Verne. Door vrienden van Frankrijk zijn in de gehele wereld landelijke, regionale of plaatselijke alliances opgericht.

In 1888 gebeurde dat in Nederland met de oprichting van de Alliance Française des Pays-Bas. In 1896, 13 jaar na de oprichting in Parijs, werd ook in Amersfoort een afdeling gevestigd. In die tijd was Frans nog de aan het hof gesproken  taal. Heel lang had het Frans daardoor het aanzien van een taal voor ‘deftige mensen’. Hoewel koningin Emma het Frans als hoftaal had afgeschaft, hebben de afdelingen van de Alliance Française in Nederland nog lang de naam gehad een beetje elitair te zijn. 

Nederland kent momenteel 33 plaatselijke alliances, waarbij meer dan 10.000 mensen zijn betrokken. Er zijn circa 7.000 cursisten die Frans studeren, op de verschillende niveaus, begeleid door 250 docenten, die opgeleid zijn in de Franse taal.

Alliance Amersfoort

De Alliance Amersfoort is opgericht in 1896. Er zijn ongeveer 30 leden en per jaar 140 – 170 cursisten en koorleden.

Taalcursussen

De Alliance Française Amersfoort organiseert taalcursussen op verschillende niveaus (van beginners tot zeer vergevorderden) en in verschillende vormen: groepslessen, conversatiebijeenkomsten, privélessen, en ook cursussen-op-maat, bijvoorbeeld voor bedrijven.

Culturele activiteiten

Naast en als aanvulling op het Franstalige onderwijs biedt de Alliance Française Amersfoort een aantal culturele activiteiten. Deze omvatten een vijftal conferences per jaar over uiteenlopende onderwerpen, uiteraard altijd met betrekking tot Frankrijk en de Franse taal en cultuur. Ook een slotavond met professionele artiesten, het koor 'Si on chantait' en het 'Café Français' horen erbij.