Cursusniveaus

Bij de cursussen komen alle vaardigheden aan bod: het lezen, schrijven, luisteren en natuurlijk het spreken.  
De niveaus van de cursussen staan hieronder, zodat u kunt bepalen welke cursus het beste bij u past. Vindt u dat lastig om te doen, dan raden wij u aan de niveautest te doen (zie onder ‘Cursussen’) of contact op te nemen met de cursuscoördinatrice, mw. Catherine Groenevelt.   

Cursusniveaus volgens de internationaal erkende onderverdeling:

Niveau A1 — Basisniveau 1
De cursist bouwt een woordenschat op en leert zich in het Frans te redden bij het voeren van een gesprek over een vertrouwd onderwerp, het inwinnen van inlichtingen, het schrijven van een eenvoudige brief, enz.

A1a        Beginners zonder enige kennis van de taal.
A1b        Beginners met enige kennis van de taal (circa 2 jaar Frans op school gehad).

Niveau A2 — Basisniveau 2 
Deze cursussen bouwen voort op het geleerde van niveau A1 en zijn tevens bestemd voor de meer gevorderden. 
A2a         Enigszins gevorderden die op school 3 jaar Frans hebben gehad.
A2b         Enigszins gevorderden met een redelijk parate kennis (3 à 4 jaar Frans op school gehad).  
 
Niveau B1 — Gevorderden 1
Aan de hand van alledaagse onderwerpen wordt de woordenschat vergroot evenals de grammaticale basiskennis. Hierna is men in staat om gemakkelijk artikelen uit de krant te lezen en eenvoudige radio- en televisieprogramma’s te volgen, om eenvoudige gesprekken te voeren.
B1a          Gevorderden met 4 à 5 jaar Frans op school of vmbo-examen Frans.
B1b          Gevorderden met eindexamen Frans havo of vwo.
 
Niveau B2 — Gevorderden 2
Dit niveau is bestemd voor gevorderden die hun eerder verworven kennis van het Frans willen vergroten en verdiepen. Ook is er veel aandacht voor de Franse cultuur en samenleving. Hierna is men in staat om actief te discussiëren en opiniestukken te lezen.
B2a        Cursisten met voldoende kennis van het Frans om een goede spreekvaardigheid te hebben.
B2b        Het vervolg op niveau B2a: vergroting van de spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid.
B2c         Verdere verdieping en verrijking van de taalvaardigheden.
 
Niveau C1 — Vergevorderden 1
Deze taalcursus draagt de naam Civilisation & Culture en is bestemd voor de vergevorderden. Op verschillende manieren komt de Franse maatschappij aan de orde met onderwerpen die betrekking hebben op actualiteit, geschiedenis, kunst en cultuur en kennis van Frankrijk. Als men deze cursus heeft gevolgd, kan men gemakkelijk overweg met een verscheidenheid aan situaties in het sociale leven en het privéleven. Er wordt ook veel gediscussieerd over de aangesneden onderwerpen. Internet is een vaak gebruikte bron van informatie. 
Niveau C2 —  Zeer vergevorderden 2
 
Speciale cursussen
* Privé-cursussen
 

Aanmeldingsprocedure

Wilt u zich aanmelden voor een cursus dan gaat u naar de winkel op onze website. U kiest daar de cursus waaraan u wilt deelnemen, vervolgens klikt u op ‘Winkelmand bekijken’ en dan vult u uw persoonsgegevens in alvorens u betaalt via iDEAL. De betaling met iDEAL via de winkel is  tevens uw aanmelding. U ontvangt van de cursuscoördinatrice bericht over uw aanmelding. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de cursuscoördinatrice Catherine Groenevelt:  cursus.amersfoort@afpb.nl