Alliance Française de Nimègue

Geschiedenis

In 1896 richtten enkele notabelen uit Nijmegen een afdeling van de Alliance Française op. Zij begonnen met het organiseren van lezingen voor hun leden. Veel van deze lezingen werden verzorgd door Franse intellectuelen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het leren van moderne vreemde talen steeds belangrijker. De Alliance speelde hierop in door cursussen aan te bieden. Het aantal cursisten groeide gestaag en de Alliance werd een toonaangevend instituut in het Nijmeegse wereldje wat de Franse taal betrof. 

En nu, ruim 125 jaar later, is de Nijmeegse Alliance, met een groot cursusaanbod en een rijk cultureel programma, nog steeds springlevend en actief.

Er zijn taalcursussen voor alle niveaus: van absolute beginners tot docenten Frans, die hun spreekvaardigheid op peil willen houden. Naast de cursussen waarin gewerkt wordt met een leergang bestaan er conversatie- en discussiegroepen. De lees- en literatuurgroep maken het aanbod compleet.
Leerlingen uit de groepen 6 en 7 van het basisonderwijs kunnen dankzij de Alliance deelnemen aan een lessenserie waarin zij via een ludieke Tour de France kennismaken met de beginselen van de Franse taal.
Het enthousiaste en ervaren docententeam bestaat uit bevoegde Nederlandse en Franstalige docenten.

Het culturele programma varieert van lezingen gewijd aan kunst, literatuur en geschiedenis, tot Franse films met introductie, een café chantant, of een toeristische avond gewijd aan een bepaalde streek. Ook wordt er een aantal keer per jaar een café français georganiseerd, soms met een taalquiz, een pubquiz, of gewoon gezellig converseren in het Frans.

De Alliance Nijmegen organiseert ook reizen naar Frankrijk waarbij een reis naar Parijs altijd het vaste reisdoel is in de maand maart. Ook worden er regelmatig dagexcursies gehouden naar een interessante, Frankrijk gerelateerde, expositie in Nederland.

Wij nodigen u graag uit om nader kennis te maken en te ontdekken wat de Alliance Française te Nijmegen u persoonlijk te bieden heeft.

Het bestuur en docententeam