Cursusoverzicht 2021 - 2022

Voor studenten geldt een aanzienlijke korting op vertoon van hun studentenkaart.
De kosten van de te gebruiken leerboeken zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Voor alle cursussen geldt het COVID19 Protocol

Algemeen

A1.1 Basisniveau 1 (Beginners)

Voor cursisten met nauwelijks of geen kennis van de Franse taal.

A1.2 Basisniveau 1 (Beginners)

Deze cursus is het vervolg op de cursus A1.1 en hier wordt gewerkt met het tweede gedeelte van Voyages – nieuw 1.

A1.1 + A1.2 Basisniveau 1 (Snelle beginners)

Voor het opfrissen van de weggezakte kennis. Een basiskennis van ongeveer 3 jaar Frans is vereist.

A2.1 Basisniveau 2

Voor cursisten die gesprekken kunnen voeren over alledaagse zaken en bekend zijn met veelgebruikte uitdrukkingen.

A2.2 Basisniveau 2

Het vervolg op de cursus A2.1

B1.1a Gevorderden 1

Voor cursisten die actief kunnen deelnemen aan een discussie en die zich kunnen redden in onvoorziene omstandigheden in het dagelijks leven.

De parate kennis van 5 à 6 jaar schoolfrans is vereist.

B1.1b Gevorderden 1

Voor cursisten die actief kunnen deelnemen aan een discussie en die zich kunnen redden in onvoorziene omstandigheden in het dagelijks leven.

De parate kennis van 5 à 6 jaar schoolfrans is vereist.

B1.2 Gevorderden 1

Voor cursisten die actief kunnen deelnemen aan een discussie en die zich kunnen redden in onvoorziene omstandigheden in het dagelijks leven.

Het vervolg op de cursus B1.1

B2 Gevorderden 2

Voor cursisten die een betoog kunnen houden, een standpunt kunnen ontwikkelen en kunnen onderhandelen.

C1 Vergevorderden

Voor cursisten die complexe teksten begrijpen, en duidelijke, gedetailleerde teksten kunnen produceren en spontaan aan een gesprek kunnen deelnemen.

Conversatie en discussie

B1/B2 Gevorderden 1 (+ voorbereiding DELF B2)

Verbeteren van de spreekvaardigheid voor cursisten die een eigen mening kunnen geven en ervaringen, gebeurtenissen en verwachtingen kunnen beschrijven.

B1/B2 Gevorderden 1

Verbeteren van de spreekvaardigheid voor cursisten die een eigen mening kunnen geven en ervaringen, gebeurtenissen en verwachtingen kunnen beschrijven.

C1 Vergevorderden 1

Voor cursisten die helder en zonder aarzeling kunnen formuleren in goed opgebouwde zinnen waaruit blijkt dat ze de structuur van de taal beheersen.

C2 Vergevorderden 2

Discussiegroep voor cursisten die zonder moeite alles kunnen begrijpen en zichzelf spontaan, zeer vloeiend en genuanceerd kunnen uitdrukken, ook in meer complexe situaties.

Intensieve cursussen: voor docenten, vakantie en beginners

Nieuw!

Spreekvaardigheid voor leraren die les geven in het voortgezet onderwijs.

Speciaal bedoeld voor docenten Frans met als hoofddoel de hele avond Frans spreken over thema’s waar je mee te maken hebt op school.

A1.1 + A1.2 Basisniveau 1 (Snelle beginners intensieve cursus, kleine groep, vanaf januari)

Voor het versneld opfrissen van de weggezakte kennis. Een basiskennis van ongeveer 3 jaar Frans is vereist.

A1.2 Basisniveau 1 (Frans voor de vakantie, vanaf januari)

Vakantiecursus voor cursisten met een kleine basiskennis van de Franse taal.

Lezen en Literatuur

Vanaf B1

In de cursus ‘plaisir de lire’ lezen en bespreken de cursisten enkele Franse boeken.

Vanaf B2

In de literatuurcursus wordt er naar aanleiding van een thema in de literatuur gezamenlijk gedebatteerd.

Overige cursussen

Privélessen
Incompany trainingen
Cursus voor kinderen