Bestuur en docenten

Bestuur

voorzitter
secretaris

Marlene Hoogeveen
De Kluijskamp 11-51
6545 JG Nijmegen
024 377 98 60
nijmegen@afpb.nl

penningmeester
lid

Nico Nelissen

(reizen en excursies)

Overige medewerkers

cursuscoördinator

Moniek Vingerhoeds
Marterstraat 4
6573 XS Beek-Ubbergen
06 36 56 46 54/b.g.g. 024 684 37 71
cursus.nijmegen@afpb.nl

ledenadministratie
commissie cultuur

Anne-Catherine Meyer (coördinatie)

culture.nijmegen@afpb.nl

Michel Hilak
Patricia Matos
Astrid Oudolf

Docenten

Cecile Dassen
Patrick Donzé
Françoise Gall
Petra Hutjens
Elisabeth te Kaat-Péquignot
Anne-Catherine Meyer
Corina Pelgrim
Tracy van Poppel
Inge van Schie
Moniek Vingerhoeds
Yvonne Willems-Poos