Voorwaarden inschrijving

  • Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats als de Alliance Française ‘t Gooi genoodzaakt is een cursus te annuleren of wanneer een aspirant cursist niet kan worden geplaatst omdat de cursus is volgeboekt.
  • Lesmateriaal en eventueel examengeld zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. Er kan een bijdrage worden gevraagd voor kopieerkosten.
  • De cursus gaat door bij minimaal 8 cursisten en er zitten maximaal 12 cursisten in een groep. 
  • Tot de herfstvakantie kunt u (in overleg met de docent en cursuscoördinator) overstappen op een ander niveau.
  • De Alliance Française ‘t Gooi – Almere behoudt zich het recht voor cursussen bij onvoldoende deelname te annuleren.
  • Bij ziekte van een docent wordt in principe voor vervanging gezorgd. Als dit niet lukt en een les niet doorgaat krijgt de cursist bericht middels sms of whatsapp. De uitgevallen les wordt later ingehaald.
  • Over de ontwikkelingen binnen de Alliance Française ‘t Gooi-Almere wordt u onder meer via e-mail en/of een digitale nieuwsbrief geïnformeerd. U kunt de verzending stopzetten.
  • De cursus coördinator heeft het recht om bij gebleken noodzaak wijzigingen aan te brengen t.a.v. lesrooster, docenten of locaties.
  • De Alliance Française ‘t Gooi-Almere legt de door u verstrekte gegevens vast. Deze gegevens staan ter beschikking van de cursusleiding, uw docent en het bestuur. De Alliance Française ‘t Gooi-Almere vernietigt uw gegevens 2 jaar nadat u met de opleiding ben gestopt en u uw lidmaatschap hebt beëindigd. U bent bekend met het privacy statement van Alliance Française ‘t Gooi-Almere.
  • Tijdens bijeenkomsten van de Alliance Française ‘t Gooi-Almere kunnen foto’s worden genomen waarop u zichtbaar bent en die worden geplaatst in nieuwsbrieven, op de internetsite en op social media. Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u een mail sturen naar web.gooi@afpb.nl