Europees referentiekader voor talen &
Niveautest

Cadre Européen Commun de Référence (CECR)

De Alliance Française maakt gebruik van het Europese Referentiekader om het niveau van de cursussen aan te geven. Dit referentiekader is ontwikkeld onder leiding van de Raad van Europa met als doelstelling de beschrijving van de taalvaardigheidsniveaus voor de verschillende Europese talen te standaardiseren. Het referentiekader beschrijft verschillende taalvaardigheden op zes niveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2). Deze beschrijvingen hebben een universele geldigheid: niveau A2 bij Frans veronderstelt dus dezelfde vaardigheden als niveau A2 bij Duits of Engels.

Vaardigheden die iemand voor verschillende niveaus moet beheersen

  • Luistervaardigheid
  • Leesvaardigheid
  • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Niveau-aanduiding conform het Europese referentiekader voor Talen Cadre Européen Commun de Référence 

Niveau Verklaring

Beginners I & II
A1: Doorbraak

Basisgebruiker: Geen kennis of tot circa 2 jaar schoolfrans. De cursist bouwt een woordenschat op en leert zich in het Frans te redden bij het voeren van een eenvoudig gesprek en het inwinnen van inlichtingen.
Beginners II & IV
A2: Tussenstap
Enigszins gevorderden: Circa 3 à 4 jaar Frans en redelijk parate kennis. De cursist bouwt zijn woordenschat verder op en leert zich in het Frans uit te drukken bij het voeren van een gesprek en het schrijven van een eenvoudige brief.
Gevorderden I & II
B1: Drempel
Gevorderden: met circa 4 à 5 jaar schoolfrans, eindexamen Frans Havo/VWO en parate kennis
Gevorderden III & IV
B2: Uitzicht
Goede spreekvaardigheid: Zoeken naar verbetering van de taalvaardigheden
Ver gevorderden
C1: Effectieve operationele vaardigheid
C2: Beheersing
Conversatie: Verdieping & verrijking van de Franse taal.

Uw eigen niveau testen

Wilt u weten wat uw niveau is? Doe dan de niveautest. Hij bestaat uit 60 vragen en u krijgt na het maken van de test de uitslag direct. De test verplicht u niet tot het volgen van een cursus.

Geen zin om de test online te doen? Hieronder vindt u de vragen en antwoorden in PDF formaat om uit te printen.