Ariane Thole - Vuillaume

Ariane

Op 13 augustus 2022 overleed Ariane Thole-Vuillaume op 83 jarige leeftijd.

Zij was een zeer geliefde, Frankrijk-minnende docent. Met hart en ziel besteedde zij jarenlang tijd en energie aan de verspreiding van de Franse taal en cultuur. Waarschijnlijk heeft geen enkele docent haar overtroffen in dienstjaren (zo’n veertig) en in aantallen leerlingen. Bij haar afscheid van de Alliance als docent, werd zij met recht “la grande dame de Alliance Française du Gooi” genoemd. Vanwege haar verdiensten voor de Franse taal en cultuur, verkreeg zij de hoge onderscheiding “Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques”.

Dank aan Irma Henfling