Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy reglement Alliance Française Cœur de Zélande

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbestemming (AVG) van toepassing en geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

Voor u als lid of cursist geldt:

  1. De Alliance Française Coeur de Zélande beschikt over uw NAW-gegevens en uw e-mailadres. Deze gegevens worden beheerd door onze secrétaire.
  2. Uw gegevens worden gebruikt voor interne communicatie: uitnodigingen voor onze culturele activiteiten, algemene gegevens aangaande cursussen en onze financiële administratie.
  3. Uw gegevens worden na opzegging van uw lidmaatschap of cursus binnen vier weken verwijderd.