Concours Visions d`Europe

Jaarlijks organiseert de Alliance Française des Pays-Bas een opstelwedstrijd (in het Frans) voor middelbare scholieren. Hieraan doen ook vaak leerlingen uit onze regio mee en zij zijn meerdere keren in de prijzen gevallen.

Op de landelijke pagina van het Concours vindt u alle informatie.