Cursusorganisatie

Cursusorganisatie

Het cursusjaar 2020 – 2021 begint op 12 oktober en omvat 23 wekelijkse lessen van anderhalf uur. Tijdens de schoolvakanties is er geen les.
De lessen worden gegeven in het Ostrea Lyceum, Fruitlaan 3, Goes, op maandag- en dinsdagavond.

Cursusniveaus

We proberen, samen met de cursist, zo goed mogelijk te adviseren welk niveau het meest passend is. Ons uitgangspunt daarbij is het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK), een instrument om het niveau waarop iemand zijn talen beheerst te beschrijven. Wel zo makkelijk als je ergens solliciteert. Niet meer: “Ja, ik spreek wat Frans”, maar “Ja, ik beheers niveau B1”. (Het ERK geldt ook voor andere talen).
Bij de cursussen komen alle vaardigheden aan bod: lezen, schrijven, luisteren en natuurlijk spreken.  
De niveaus van de cursussen staan hieronder, zodat u kunt bepalen welke cursus het beste bij u past.

Welk niveau voor wie?A 1.1    

Wie nog nooit Frans heeft geleerd.

A 1.2  

Wie ooit 1 of 2 jaar Frans heeft gevolgd en nu graag weer opnieuw wil beginnen.

A 2.1  

Voor wie ooit ca. 3 jaar Frans heeft gevolgd en nog eenvoudige zinnen kan maken in de tegenwoordige tijd.

A 2.2 

Voor cursisten met ca. 4 jaar ervaring in het verleden of instromers uit groep A2.1, die al makkelijk eigen zinnen kunnen maken over praktische situaties, ook in de verleden tijd.

B 1.1  

Voor wie A2.2 of ca. 5 jaar Frans in het verleden heeft gevolgd en al een kort verhaal in het Frans kan houden over zijn eigen ervaringen, op een eenvoudige manier een mening kan geven over praktische onderwerpen en meerdere werkwoordtijden probeert te gebruiken.

B 1.2

Voor wie B1.1. heeft gevolgd of zich goed kan uitdrukken in alle praktische situaties, redelijk makkelijk over zijn eigen ervaringen kan praten en een mening kan geven over onderwerpen waarin hij/zij geïnteresseerd is; men kan al meerdere werkwoordtijden gebruiken.

B 2.1

Voor wie B1.2. heeft gevolgd of zich goed kan uitdrukken, de hoofdpunten van een betoog kan volgen als er betrekkelijk langzaam en duidelijk wordt gesproken.

B 2.2

Voor wie B2.1 heeft gevolgd of zich al heel goed kan uitdrukken in het Frans; over zijn eigen leefomgeving en over meer onderwerpen wil praten; ook in een rustig gesprek wil kunnen discussiëren over diverse onderwerpen van de samenleving. Men kan nog enige grammaticale steun op hoog niveau gebruiken.

C1

Voor wie zijn Frans bij wil houden op een hoog niveau en bv. wil discussiëren over artikelen uit de media.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal dat besteld moet worden, hangt af van het niveau waarop u ingedeeld wordt. Bij de inschrijving wordt dit aan u kenbaar gemaakt. Boeken (eenmalig ongeveer € 45,00) zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. U dient de boeken zelf te bestellen bij de boekhandel of www.intertaal.nl

Speciale cursussen

  1. Cercle littéraire: voor wie graag Franse romans leest en daarover in het Frans met anderen wil praten, o.l.v. onze Franstalige docent. Acht (maandelijkse) bijeenkomsten.
  2. Modules: In mei en juni bieden we intensieve modules van twee of drie bijeenkomsten aan over 1. grammatica 2. chansons 3. film en 4. Frans op vakantie (6 bijenkomsten).
    Dit jaar zullen de modules i.v.m. de corona maatregelen niet kunnen doorgaan.


Kosten cursussen

De algemene cursus van 23 lessen van anderhalf uur kost € 250,00
De cursus Cercle littéraire van 8 lessen van anderhalf uur kost € 140,00
De vakantiecursus van 6 lessen van anderhalf uur kost € 80,00

Het rekeningnummer van onze afdeling is NL 40 ABNA 0487 0536 21 t.n.v. Alliance Française Section Cœur de Zélande.
Cursisten (uitgezonderd die van de vakantiecursus) hebben ook gratis toegang tot de georganiseerde activiteiten met inachtneming van eventuele bijbetaling van bijzondere kosten.

Inschrijven cursussen

Inschrijven voor een cursus kan via het inschrijfformulier.  

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Wij volgen de COVID 19-protocollen van het RIVM en het Ostrea Lyceum.

La Semaine de Guillaume