Lid worden van de Alliance Française Cœur de Zélande

Het lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend voor een jaar verlengd. Opzeggen dient te geschieden voor 1 juli bij de secretaris. Voor de betaling van de contributie wordt een rekening toegezonden.

Contributie
Per persoon: € 35,00 per jaar. Een echtpaar/ partners betaalt/ betalen € 50,00.

Opgeven
U kunt zich opgeven als lid door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Carte Nationale
Met de «Carte Nationale», het bewijs van lidmaatschap, heeft u meestal gratis toegang tot alle activiteiten van de AF Cœur de Zélande. De carte geeft ook toegang tot activiteiten van afdelingen elders in het land.

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbestemming (AVG) van toepassing en geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

Voor u lid of cursist, geldt:

 • De Alliance Française Cœur de Zélande beschikt over uw NAW-gegevens en uw e-mailadres. Deze gegevens worden beheerd door onze secretaris.
 • Uw gegevens worden gebruikt voor interne communicatie: uitnodigingen voor onze culturele activiteiten, algemene gegevens aangaande cursussen en onze financiële administratie.
 • Uw gegevens worden na opzegging van uw lidmaatschap of cursus binnen 4 weken verwijderd.


Corona

Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen van deze crisis. Wij volgen de protocollen van het RIVM en het Ostrea Lyceum, alsmede de regels van de uitbaters. Wanneer dit noodzakelijk is zullen wij ons beleid aanpassen. U kunt de protocollen opvragen via secr.cœurdezelande@afpb.nl

Inschrijfformulier

  Aanmelding voor
  uw voorletters en roepnaam (verplicht)
  uw achternaam (verplicht)
  uw straat en huisnummer (verplicht)
  uw postcode en woonplaats (verplicht)
  uw telefoonnummer (mobiel) (verplicht)
  uw e-mail adres (verplicht)
     
  IBANnummer
  ten name van
  woonplaats
  Hoe bent u in contact gekomen met de Alliance Française Cœur de Zélande?

  Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een e-mail ter bevestiging. Het komt voor dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terecht komt.