Waar zijn de culturele activiteiten?

Theater De Lawei

Laweiplein 1
9203 KL Drachten

Agneskerk
Buorren 23
9084 BB Goutum 

Dorpshuis Ien en Mien
Buorren 13 A
9084 BB Goutum 

Zalencentrum de Buorskip, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag

Op de A 7 (Groningen – Heerenveen v.v.) afslag 28.
Volg richting Beetsterzwaag centrum (Hoofdstraat).
Na ca. 2 km links af bij garage aan de rechterkant.
Volg deze weg en u ziet de Buorskip (een grote boerderij) rechts en
het parkeerterrein links. 

Doopsgezinde kerk

Singel 26 (ingang Harinxmakade 45),
8601 AJ Sneek

Wijkgebouw Cambuursterhoek

Boerhaavestraat 44, 8921 TL Leeuwarden

Doopsgezinde Kerk

Wirdumerdijk 18
8911 CD Leeuwarden

Dorpskerk Huizum

Huizum Dorp 67
8934 BS Leeuwarden