Tracy doet de inleiding en de introductie op de verhalen in het Frans, en Lisette wisselt dat af met delen van het verhaal in het Nederlands. Daarbij grijpt zij soms terug op het verhaal dat Tracy net heeft verteld, of zij neemt vast een voorschot op het deel dat Tracy daarna zal voorlezen. Op die manier kan iedereen toch de lijn van het gehele verhaal volgen.